header1

Tájékoztatók

„Figyelmükbe ajánljuk, hogy a Klímabarát Települések Szövetsége és a Magyar Víziközmű Szövetség - a KEHOP-2.1.7-19-2019-00023. azonosítószámú és „A klímaváltozás hatásai és a víziközmű-szolgáltatás jövőjére: országos szemléletformálási akció” elnevezésű pályázat keretében –a vízfelhasználással és a víziközmű-szolgáltatókkal kapcsolatos szemléletformáló kérdőíveket tett elérhetővé.

2021. január 1-től a falugondnoki, illetve tanyagondnoki képzés szervezését a szolgáltatás helye szerint illetékes megyei önkormányzat látja el, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelettel meghívom a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 2021. május 7-én (pénteken) 10 órakor tartandó online módon lebonyolítandó kibővített munkaülésére.
A Szakmai Kollégium ülésén ismertetésre kerül az előzetes ITP tervezete, valamint a megvitatjuk a beérkező partneri véleményeket.

Rendezvényünkön való részvétel regisztrációhoz kötött.

Kérjük a részvételi szándékát a mellékelt regisztrációs lap teruletfejlesztes(kukac)vpmegye.hu e-mail címre (.doc vagy .docx formátumban) történő megküldésével, a résztvevő(k) nevének, beosztásának és e-mail elérhetőségének megadásával, 2021. április 30-án (péntek) 12 óráig szíveskedjen jelezni.

Az Előzetes ITP dokumentum egyeztetési változatát a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján közzétettük ITT. Az abban foglaltakkal kapcsolatos véleményeket írásba foglalva, 2021. május 3-ig várjuk a teruletfejlesztes(kukac)vpmegye.hu e-mail címre.

Várjuk jelentkezését a rendezvényünkre!

Polgárdy Imre
a közgyűlés elnöke

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában, 
Veszprém Megyei Kirendeltség illetékességi területén működő
intézmény székhelyén, illetve telephelyein 2021. április 1. napjától megállapított intézményi térítési díjak.

Bővebben...

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 54. §-ában, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján évente egyszer közmeghallgatást tart.

Tekintettel arra, hogy veszélyhelyzetben a közgyűlés feladat- és hatáskörét a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. évi munkatervében december hónapra tervezett közmeghallgatás megtartására nincs jogszabályi lehetőség.

A közmeghallgatás megtartására a veszélyhelyzet megszűnését követően a megyei közgyűlés soron következő munkaülésén nyílik lehetőség.