header1

1.

 Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.

 Kapcsolat, szervezet, vezetők

I.
II.
III.

Elérhetőségi adatok
A szervezeti struktúra
A szerv vezetői

- Szerv vezetői és szervezeti egységek vezetői
- Testületi tagok és beosztásuk

1.2.

Felügyelt költségvetési szervek

I.

Önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek

1.3.

Gazdálkodó szervezetek

I.

A szerv tulajdonában (vagyonkezelésében) álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek (NINCS)

1.4.

Közalapítványok

I.

A szerv által alapított közalapítványok 

1.5.

Lapok

I.

Lapok (NINCS)

1.6.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

I.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

1.7.

Költségvetési szervek

 

- szerv adatai
- alapító határozat
- alapító okirat

2.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I.

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

- alapvető jogszabályok
- rendeletek
- határozatok
- SZMSZ
- adatbiztonsági szabályzat
- önként vállalt feladatok

II.

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok (NINCS)

III.

Közszolgáltatások (NINCS)

IV.

A szerv nyilvántartásai (NINCS)

V.

Nyilvános kiadványok

- MÖK közlönye - ingyenes

VI.

Döntéshozatal, ülések

- döntés előkészítés rendje (SZMSZ III. fejezet)
- állampolgári közreműködés (SZMSZ III. fejezet 5. pont)
- döntéshozatal eljárási szabályai (SZMSZ III. fejezet 9-11. pont)
- üléseinek helye, ideje
- üléseinek jegyzőkönyvei
- tervezett üléseinek ideje
- üléseinek látogathatósági rendje (SZMSZ III. fejezet 6. pont)
- üléseinek napirendje
- döntéseinek felsorolása
     rendeletek
     határozatok

VII.

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

- döntéseinek felsorolása
     rendeletek
     határozatok
- döntéshozatal dátuma
- szavazásainak nyilvános adatai
- koncepciók
- véleményezők észrevételei

VIII.

Pályázatok

IX.

Hirdetmények

X.

Közérdekű adatok igénylése

XI.

Közzétételi listák (NINCS)

3.

Gazdálkodási adatok

3.1.

A működés törvényessége, ellenőrzések

I.
II.
III.
IV.
V.

Vizsgálatok, ellenőrzések listája (NINCS)
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A működés eredményessége, teljesítmény
Működési statisztika (NINCS)

3.2.

Költségvetések, beszámolók

I.
II.
III.

Éves költségvetések
Számviteli beszámolók
A költségvetés végrehajtása

3.3.

Költségvetések, beszámolók

I.


II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

A foglalkoztatottak
- számviteli beszámoló 2014 elött 34,35,36 ürlap
számviteli beszámoló 2014 után 08,09 ürlap
Támogatások
Szerződések
Koncessziók (NINCS)
Egyéb kifizetések (NINCS)
Európai Unió által támogatott fejlesztések
Közbeszerzés