A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

 

2011. május 31-én (kedden) 9.00 órai kezdettel

rendkívüli munkaülést tart.

 

Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem

 

 

Javasolt napirendek:

 

 

1.      A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság külső bizottsági tagjának lemondása, új tag megválasztása

Előadó:                  Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felel:           Krámli János testületi ügyek referense

 

2.      Egyes közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása, valamint közoktatási megállapodások elfogadása

Előadó:                  Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felel:           Dr. Molnár Ibolya irodavezető

 

3.      A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2010. évi beszámolójával, eredményfelosztásával kapcsolatos tulajdonosi döntés

Előadó:                  Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

                   Dr. Rácz Jenő főigazgató

Előkészítésért felel:           Sándor Tamás csoportvezető

 

4.      Egyes megyei önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő kijelölése

Előadó:                  Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felel:           Fakász Tamás irodavezető

                   Papné dr. Németh Marietta vagyongazdálkodási csoportvezető

 

5.      Beszámoló a folyószámla hitelkeret biztosítása érdekében folytatott tárgyalásokról

Előadó:                  Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felel:           Horváth Mária megyei aljegyző

 

6.      A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása

Előadó:                  Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felel:           Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogi referens

 

7.      KEOP-2011-4.9.0 kódszámú pályázatok benyújtásáról szóló 51/2011. (IV. 28.) MÖK határozat módosítása

Előadó:                  Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felel:           Fakász Tamás irodavezető

 

8.      Döntés „A vörösiszap sújtotta területek újjáépítésére” nyitott bankszámlára átutalt pénzösszegek felhasználásáról

Előadó:                  Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felel:           Horváth Mária megyei aljegyző

 

9.      Döntés alapítvány támogatásáról

Előadó:                  Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felel:           Horváth Mária megyei aljegyző

 

 

 

Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – www.veszpremmegye.hu – megtekinthetők.

 

 

 

V e s z p r é m, 2011. május 27.

 

 

 

Lasztovicza Jenő s.k.