A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

 

2011. március 30-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel

rendkívüli munkaülést tart.

 

Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem

 

Javasolt napirendek:

 

1.  Aljegyzői pályázat elbírálása (zárt ülés)

Előadó:                    Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

 

2.  A.)  Veszprém Megyei Önkormányzat főjegyzője közszolgálati jogviszonyának megszüntetése

B.)  Pályázat kiírása főjegyzői munkakör betöltésére

Előadó:                     Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

3.  A 19/2011. (II. 24.) MÖK határozat módosítása

Előadó:                    Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

4.  A Veszprém Megyei Önkormányzat járóbeteg laboratóriumi szakellátási feladatának átadására létrejött szerződés módosítása

Előadó:                    Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai – a zárt ülés anyaga kivételével – a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – www.veszpremmegye.hu – megtekinthetők.

 

V e s z p r é m, 2011. március 24.

 

Lasztovicza Jenő s.k.