A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

 

2011. február 24-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel

munkaülést tart.

 

Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem

 

 

 

Javasolt napirendek:

 

 

1.      A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított ellátást biztosító szociális intézmények térítési díjairól szóló 1/2008. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

2.      A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

3.      A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapítása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

4.      Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

5.      Intézményi struktúra-átalakítási döntések, egyes megyei fenntartású intézmények alapító okiratának módosítása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

6.      A Veszprém Megyei Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 14/2008.(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:             Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

7.      Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

8.      A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-vel kapcsolatos előterjesztések

        Döntés a Zrt. vagyonkezelésébe adott eszközök értékcsökkenésének visszapótlási kötelezettségéről

        Tájékoztató a Zrt-nél 2011. évben folyamatban lévő pályázatokról

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Rácz Jenő főigazgató

 

9.      Egyetértés a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének módosításával és a Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetésével

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

10.  Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulással feladatellátásra vonatkozó megállapodás megkötése

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

11.  Veszprém megye környezetvédelmi programja 2011-2016

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

12.  Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.),
a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

13.  Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről

(2011. január 15 – 2011. február 10.)

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

 

Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – www.veszpremmegye.hu – megtekinthetők.

 

 

V e s z p r é m, 2011. február 16.

 

 

 

Lasztovicza Jenő s.k.