A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

 

2010. szeptember 16-án (csütörtök) 9.00 órai kezdettel

munkaülést tart.

 

Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem

 

 

Javasolt napirendek:

 

 

1.      Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2010. évi adományozásáról (zárt ülés)

Előadó:               Kropf Miklós tanácsnok, az Ügyrendi Bizottság elnöke

 

2.      Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Előadó:  Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

3.      A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó:               Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

4.      Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006-2010. közötti időszakban végzett tevékenységéről
Előadó:  Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

5.      Beszámoló a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. első féléves tevékenységéről

Előadó:               Császár László, a Zrt. igazgatóságának az elnöke

                          Dr. Rácz Jenő főigazgató

 

6.      A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nek a TIOP 2.2.2/08/2F sürgősségi ellátás feljesztését, valamint a TIOP 2.2.4/09/1 egészségügyi intézmények struktúra-átalakítását támogató pályázatai együttes megvalósításának összehangolása

Előadó:               Dr. Rácz Jenő főigazgató

 

7.      Pályázat benyújtása „A Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok műszaki fejlesztése” című, TIOP-2.2.2/C/10/1 kódszámú pályázatra

Előadó:               Dr. Rácz Jenő főigazgató

 

8.      A Veszprém Megyei Önkormányzat rehabilitációs tüdőgyógyászati kapacitásának intézményen belüli átcsoportosítása

Előadó:               Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

9.      Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére

Előadó:               Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

10.  Pápakovácsi 0195/16 és 0195/18 hrsz-ú ingatlanok telekrendezése

Előadó:               Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

11.  Beszámoló a Veszprém megyei pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátásáról a 2009. október 1. – 2010. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Előadó:               Blazovicsné Varga Marianna igazgató

 

12.  Döntés alapítványok támogatásáról

Előadó:  Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

13.  Döntés a Pusztai István által a 2010. augusztus 5-ei közgyűlésre beadott interpellációra adott válaszról

Előadó:               Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

 

14.  Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.),
a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

Előadó:               Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

1.      Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről

(2010. június 1 – 2010. augusztus 31.)

 

Előadó:               Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

 

 

Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai – a zárt ülés anyaga kivételével – a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – www.veszpremmegye.hu – megtekinthetők.

 

V e s z p r é m, 2010. szeptember 8.

 

Lasztovicza Jenő s.k.