A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

2010. június 17-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel

ülést tart.

Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem

Javasolt napirendek:

1.      Döntés Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím adományozásáról (zárt ülés)

Előadó: Kropf Miklós tanácsnok, az Ügyrendi Bizottság elnöke

 

2.      A Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának megbízása (zárt ülés)

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

3.      A Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény igazgatójának megbízása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

4.      A Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának megbízása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

5.      A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium igazgatójának megbízása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

6.      A Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának megbízása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

7.      A Türr István Gimnázium és Kollégium igazgatójának megbízása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

8.      Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

9.      Átmeneti férőhelyek kialakítása a peremartongyártelepi Idősek Otthonában

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

10.  Felhalmozási célú pénzeszközátadásra vonatkozó döntések felülvizsgálata  

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

11.  A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

12.  A Veszprém Megyei Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 14/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

13.  A Veszprém Megyei Önkormányzat laboratóriumi szakellátási feladatának ellátása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

14.  Vélemény a pápai Gróf Esterházy Kórház „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című pályázatáról

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

15.  Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása érdekében a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés módosítása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

16.  Döntés a 2010/2011. tanévben az osztályindítások feltételeiről  

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke      

 

17.  Egyes közalapítványok alapító okiratának módosítása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

18.  Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított közalapítványok 2009. évi tevékenységéről

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

a közalapítványok kuratóriumainak elnökei

 

19.  I. Beszámoló a zirci Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás 2009. évi tevékenységéről
II. Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet költségvetésének módosítása

Előadó: Ottó Péter, Zirc város polgármestere

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

20.  Beszámoló a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés Szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás megalakulása óta végzett munkájáról

Előadók: Galambos Szilvia tanácsnok, a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás elnöke,

Stolár Mihály tanácsnok, a Balaton-felvidék – Somló Szakképzés Szervezési Társulás elnöke,

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester, a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás elnöke

 

21.  A Veszprém Megyei Önkormányzat bizottságainak, tanácsnokainak beszámolója a megválasztásuk óta végzett tevékenységükről /napirendről levéve/

Előadó: A bizottságok elnökei, valamint a megválasztott tanácsnokok

 

22.  Tájékoztató a felnőttoktatással kapcsolatosan végzett Állami Számvevőszék vizsgálatról

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

23.  Döntés alapítványok támogatásáról

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

24.  Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

25.  Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2010. április 7 – 2010. május 31.)

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke