A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

 

2010. május 27-én (csütörtök) 17.00 órai kezdettel

ülést tart.

 

Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem

 

 

 

Javasolt napirendek:

 

 

  1. Gazdasági társaságok felügyelő bizottságába új tagok jelölése

Előadó:             Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

  1. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2009. évi beszámolójával és a nyereségfelosztásával kapcsolatos tulajdonosi döntés

Előadó:             Császár László, az igazgatóság elnöke

                          Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

  1. A Veszprém Megyei Önkormányzat likviditási helyzetének javítása érdekében szükséges intézkedések

Előadó:             Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

  1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó:             Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

  1. Pályázat benyújtása „a megyei területrendezési tervek készítésének, módosításának és érvényesítésének 2010. évi támogatására” pályázati felhívásra

Előadó:             Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

  1. Döntés önkormányzati hatósági ügyekben benyújtott fellebbezésekről (zárt ülés)

Előadó:             Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke