A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

2010. április 22-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel

ülést tart.

Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem

Javasolt napirendek:

1.       Beszámoló Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
        ElőadóDr. Bolcsik Zoltán r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány

2.      A Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc igazgatójának kinevezése (zárt ülés)
        ElőadóLasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

3.       Pápai Ingatlan Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságba történő apport meghatározása (várhatóan zárt ülés)
        ElőadóLasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

4.       Javaslat a Regionális Közlekedési Szakbizottság megyei önkormányzat által delegált tagjára
        ElőadóLasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

5.       A Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának felmentése
        ElőadóLasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

6       A Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal vezetőjének felmentése
        ElőadóLasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

7.       Egyes intézmények konyháinak szolgáltatásvásárlással történő üzemeltetése
        Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

8.      A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtását érintő döntések
        8.1              A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
        8.2              Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az intézmények 2009. évi közbeszerzéseiről
        8.3              A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása, pénzmaradvány elszámolása
       
ElőadóLasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

9.       A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosítása
        ElőadóLasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

10.     A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei közművelődés szakmai tanácsadásról és szolgáltatásról szóló 11/1998. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása
        ElőadóLasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

11.     Döntés a költségvetési koncepcióban meghatározott szervezet-átalakítási kérdésekről a közoktatás területén, valamint egyes megyei fenntartású intézmények alapító okiratának módosítása
        ElőadóLasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

12.     A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulással, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés Szervezési Társulással, valamint a Pápai Szakképzés-szervezési Társulással kötött megállapodások módosítása
        Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

13.     A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2000. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
        ElőadóLasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

14.     Energia-hatékonysági pályázatokkal kapcsolatos döntések
        ElőadóLasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

15.     Regionális Onkológiai Centrum létesítéséhez szükséges döntések
        ElőadóLasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
        . . . . . .  Dr. Rácz Jenő főigazgató
        . . . . . .  Dr. Medgyasszay Balázs mb. főigazgató

16.     Vélemény Várpalota Város Önkormányzata által benyújtandó TIOP 2.1.3/10/1 kódszámú, „Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése” című pályázat szakmai programjáról
        ElőadóLasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

17.     A Veszprém Megyei Önkormányzat járóbeteg laboratóriumi szakellátási feladatának átadására létrejött szerződés módosítása
        ElőadóLasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

18.     Rehabilitációs kapacitás intézményen belüli átcsoportosítása a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézetében
        ElőadóLasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

19.     A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett TÁMOP 3.2.8/10/B – „Múzeumok mindenkinek - a múzeumok oktatási és képzési szerepének növelése” pályázat benyújtásának jóváhagyása
        ElőadóLasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

20.     A balatonalmádi Neptun strand ingatlan együttes értékesítése zártkörű versenytárgyaláson
        ElőadóLasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

21.     Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program 2006-2009. évi megvalósulásáról
        ElőadóLasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

22.     Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítása javaslattevő terv véleményezése
        ElőadóLasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

23.     Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
        ElőadóLasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

24.     Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2010. február 6 – 2010. április 6.)
        ElőadóLasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke