A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

2010. február 18-án (csütörtök) 9.00 órai kezdettel

ülést tart.

 

Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem

 

Javasolt napirendek:

 

1. A Veszprém Megyei Országgyűlési Egyéni Választókerületek Választási Bizottságai és a Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előadó:    Dr. Zsédenyi Imre, megyei főjegyző

 

2. A Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal megszüntetése
Előadó:   Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

3. Egyes költségvetést érintő megállapodások módosítása, illetve elfogadása
Előadó:    Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 27.) rendeletének módosítása
Előadó:    Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló 8/2001. (X. 01.) rendelet módosítása
Előadó:    Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
               Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

 

6. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló rendelet megállapítása
Előadó:    Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

7. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított ellátást biztosító szociális intézmények térítési díjairól szóló 1/2008. (II.26.) rendelet módosításan
Előadó:    Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

8. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2003. (VI. 27.) rendelet módosítása
Előadó:    Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapítása
Előadó:    Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

10. A Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat alapító okiratának módosítása
Előadó:    Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

11. Egyes Veszprém Megyei Önkormányzat által alapított közalapítványok megszüntetése
Előadó:                    Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

12. Hozzájárulás kérése hitel felvételéhez a DSA készülék beszerzése céljából a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Részére
Előadó:    Dr. Rácz Jenő főigazgató

 

13. Pályázat benyújtása a Regionális Onkológiai Centrum megvalósítására, valamint a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” TIOP-2.2.4/09/1 pályázatra
Előadó:    Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
                    Dr. Rácz Jenő főigazgató

 

14. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett TÁMOP 3.2.11-10/1 – „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” pályázatok benyújtásának jóváhagyása
Előadó:    Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

15. Közoktatási megállapodás meghosszabbítása Tapolca Város Önkormányzatával
Előadó:    Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

16. Közoktatási megállapodás meghosszabbítása Várpalota Város Önkormányzatával
Előadó:    Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

17. Egyetértés a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetésével
Előadó:    Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

18. A Balatontourist Zrt. Kérelme a révfülöpi kemping területén gyermekmedence létesítésére
Előadó:    Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

19. Veszprém, Vár u. 6. szám alatti ingatlan elidegenítésre kijelölése
Előadó:    Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

20. A Viéta Közhasznú Társaság beszámolója a szakmai szolgáltatási feladatok teljesítéséről
Előadó:    Blazovicsné Varga Marianna igazgató

 

21. Beszámoló a Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. évi munkájáról, a támogatott fejlesztésekről
Előadó:    Lasztovicza Jenő, a Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke

 

22 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.),
a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

Előadó:    Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

23. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2010. január 10 – február 5.)
Előadó:    Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

 

24. Pápai Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Középtávú Fejlesztési Koncepciója (várhatóan zárt ülés)
Előadó:    Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke