header1

határozat száma

tárgy

1/2019. (II. 15.) MÖK határozat                 

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. február 15-ei zárt ülésének napirendjéről

2/2019. (II. 15.) MÖK határozat

Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Dobosi János r. főtörzszászlós részére történő adományozásáról

3/2019. (II. 15.) MÖK határozat

Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Szilágyi Erzsébet nyugdíjas r. alezredes részére történő adományozásáról

4/2019. (II. 15.) MÖK határozat

Döntés a Dr. Komjáthy László Díj VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zárkörűen működő Részvénytársaság részére történő adományozásáról

5/2019. (II. 15.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. február 15-ei nyílt ülésének napirendjéről

6/2019. (II. 15.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága személyi összetételének módosítása

7/2019. (II. 15.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága személyi összetételének módosítása

8/2019. (II. 15.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

9/2019. (II. 15.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról

10/2019. (II. 15.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról

11/2019. (II. 15.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területfejlesztési tevékenységéről

12/2019. (II. 15.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területrendezési tevékenységéről

13/2019. (II. 15.) MÖK határozat

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal módosítása

14/2019. (II. 15.) MÖK határozat

A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 

15/2019. (II. 15.) MÖK határozat

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

16/2019. (IV. 25.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. április 25-ei zárt ülésének napirendjéről

17/2019. (IV. 25.) MÖK határozat

Döntés a Veszprémi Törvényszékre jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról

18/2019. (IV. 25.) MÖK határozat

Döntés a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról

19/2019. (IV. 25.) MÖK határozat

Döntés a fiatalkorúak büntető ügyeiben a Veszprémi Törvényszékre jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról

20/2019. (IV. 25.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. április 25-ei nyílt ülésének napirendjéről

21/2019. (IV. 25.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Rendőrfőkapitány kinevezésének véleményezése

22/2019. (IV. 25.) MÖK határozat

Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

23/2019. (IV. 25.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről

24/2019. (IV. 25.) MÖK határozat

Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében

25/2019. (IV. 25.) MÖK határozat

Döntés a közgyűlés elnökének a megyei önkormányzat és hivatala közbeszerzéseivel kapcsolatos, átruházott hatáskörben hozott döntéséről szóló tájékoztatás elfogadásáról

26/2019. (IV. 25.) MÖK határozat

Döntés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról

27/2019. (VI. 27.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. június 27-ei nyílt ülésének napirendjéről

28/2019. (VI. 27.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott vezetőjének beszámolója Veszprém megye 2018. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

29/2019. (VI. 27.) MÖK határozat

A megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatására pályázat benyújtása

30/2019. (VI. 27.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2018. évi alakulásáról

31/2019. (VI. 27.) MÖK határozat

A TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés" című projekt Támogatási Szerződés módosítási kérelme benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatala

32/2019. (VI. 27.) MÖK határozat

Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2019. év I. félévi tevékenységéről

33/2019. (VI. 27.) MÖK határozat

Veszprém megye Területrendezési Tervének módosítása - véleményezési eljárás előkészítése

34/2019. (VI. 27.) MÖK határozat

Döntés a maradványforrások felhasználásáról

35/2019. (VI. 27.) MÖK határozat

Döntés a többletforrás megyén belüli felhasználásáról

36/2019. (VI. 27.) MÖK határozat

Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében – kitekintéssel a projekt során készült városi SECAP dokumentumokra

37/2019. (VI. 27.) MÖK határozat

Jelentés a lejárt határ idejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

38/2019. (VIII. 22.) MÖK határozat

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. augusztus 22-ei nyílt ülésének napirendjéről

39/2019. (VIII. 22.) MÖK határozat

Köszönet kifejezése a Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 2014-2019. között végzett munkájáért

40/2019. (VIII. 22.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

41/2019. (VIII. 22.) MÖK határozat

A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosítása

42/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. szeptember 26-ai zárt ülésének napirendjéről

43/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2019. évi adományozásáról

44/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. szeptember 26-ai nyílt ülésének napirendjéről

45/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014-2019 közötti időszakban végzett tevékenységéről

46/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” alapító okiratának módosítása

47/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

48/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” megállapodása felmondásának véleményezése

49/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

Veszprém megye Területrendezési Tervének módosítása - véleményezési eljárás áttekintése

50/2019. (IX. 26.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)