header1

2010 Tárgya
1/2010 (I. 28.)MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. január 28-ai ülésének napirendjeiről
2/2010. (I. 28.)MÖK határozat: Sopsits Árpád pályázatának elutasításáról
3/2010. (I. 28.)MÖK határozat: Oberfrank Pál megválasztásáról a Petőfi Színház igazgatói feladatainak ellátására
4/2010. (I. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Közművelődési Intézet igazgatójának felmentéséről
5/2010. (I. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal igazgatói pályázatának eredménytelenné nyilvánításáról, az igazgatói feladatok átmeneti ellátásáról
6/2010. (I. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal igazgatójának felmentéséről
7/2010 (I. 28.)MÖK határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett pályázat (TÁMOP 3.2.4-09/1 – „Tudásdepó-Expressz” – a Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében) benyújtásának jóváhagyásáról
8/2010 (I. 28.)MÖK határozat: A Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (TIOP-1.2.3/09/1) konzorciumi pályázata benyújtásának jóváhagyásáról
9/2010 (I. 28.)MÖK határozat: A Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (TIOP-1.2.3/09/1) konzorciumi pályázata benyújtásának jóváhagyásáról
10/2010 (I. 28.)MÖK határozat: A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium (TIOP-1.2.3/09/1) konzorciumi pályázata benyújtásának jóváhagyásáról
11/2010 (I. 28.)MÖK határozat: A Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (TIOP-1.2.3/09/1) konzorciumi pályázata benyújtásának jóváhagyásáról
12/2010 (I. 28.)MÖK határozat: A TIOP 1.2.3/09/1 pályázattal érintett közoktatási intézmények tulajdonos önkormányzatainak értesítéséről
13/2010 (I. 28.)MÖK határozat: A Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (TIOP-1.2.3/09/1) konzorciumi pályázata benyújtásának jóváhagyásáról
14/2010 (I. 28.)MÖK határozat: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett pályázat (TIOP-1.1.1/09/1 – TIOP-1.1.1/07/1-2008 „A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése”) benyújtásának jóváhagyásáról
15/2010 (I. 28.)MÖK határozat: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett pályázat (TIOP-1.1.1/09/1 – TIOP-1.1.1/07/1-2008 „A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése”) pályázat kiegészítéséről
16/2010 (I. 28.)MÖK határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett pályázat (TÁMOP-6.1.2/A/09/1 - „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok”)  benyújtásának jóváhagyásáról
17/2010 (I. 28.)MÖK határozat: A Pápai Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosításáról
18/2010 (I. 28.)MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának módosításáról
19/2010 (I. 28.)MÖK határozat: Egyetértésről a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt által kezdeményezett intézményen belüli kapacitás-átcsoportosítással a TIOP-2.2.4/09 pályázattal összefüggésben
20/2010 (I. 28.)MÖK határozat: Egyetértésről a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház–Rendelőintézet 2009. évi költségvetésének módosításával
21/2010 (I. 28.)MÖK határozat: Maine-et-Loire– és Veszprém megyék közötti együttműködési megállapodás meghosszabbításáról és módosításáról
22/2010 (I. 28.)MÖK határozat: Maine-et-Loire–, Kovászna– és Veszprém megyék közötti együttműködési megállapodás meghosszabbításáról és módosításáról
23/2010 (I. 28.)MÖK határozat: Beszámolóról a Veszprém Megyei Önkormányzat egy éves részvételéről a „Pannon” Tudományok Közhasznú Egyesületben
24/2010 (I. 28.)MÖK határozat: Veszprém Megyei Magyar – Japán Baráti Társaság címbejegyzési kérelméről
25/2010 (I. 28.)MÖK határozat: A 212/2009. (XII. 17.) MÖK határozat 2. pontjának módosításáról
26/2010 (I. 28.)MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
27/2010 (I. 28.)MÖK határozat: Vélemény az ajkai Magyar Imre Kórház „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című pályázatáról
28/2010. (II. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. február 18-ai ülésének napirendjeiről
29/2010. (II. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Országgyűlési Egyéni Választókerületek Választási Bizottságai és a Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 2006-2010. közötti munkájáért köszönetnyilvánításról
30/2010. (II. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
31/2010. (II. 18.) MÖK határozat: A Veszprém megyei 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
32/2010. (II. 18.) MÖK határozat: A Veszprém megyei 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
33/2010. (II. 18.) MÖK határozat: A Veszprém megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
34/2010. (II. 18.) MÖK határozat: A Veszprém megyei 4. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottság tagjainak és póttagjának megválasztásáról
35/2010. (II. 18.) MÖK határozat: A Veszprém megyei 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
36/2010. (II. 18.) MÖK határozat: A Veszprém megyei 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottság tagjainak és póttagjának megválasztásáról
37/2010. (II. 18.) MÖK határozat: A Veszprém megyei 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
38/2010. (II. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal megszüntetéséről
39/2010. (II. 18.) MÖK határozat: Tapolca – Zirc- és Sümeg Város Önkormányzataival kötött közoktatási feladatellátás támogatásáról szóló megállapodás elfogadásáról
40/2010. (II. 18.) MÖK határozat: A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás módosításáról
41/2010. (II. 18.) MÖK határozat: Kisebbségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatáról
42/2010. (II. 18.) MÖK határozat: A közgyűlés elnökének és a foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének cafetéria juttatásáról
43/2010. (II. 18.) MÖK határozat: Egyes megyei önkormányzati fenntartású intézményeknél létszámcsökkentés elrendeléséről, álláshelyek megszüntetéséről, illetve visszaállításáról
44/2010. (II. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Raiffeisen Banknál történő betételhelyezéséről
45/2010. (II. 18.) MÖK határozat: Pápai Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Középtávú Fejlesztési Koncepciójáról
46/2010. (II. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat külsővati Idősek Otthona és Módszertani Intézményében a szociális alapszolgáltatás keretében nyújtott nappali ellátás megszüntetéséről
47/2010. (II. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat alapító okiratának módosításáról
48/2010. (II. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
49/2010. (II. 18.) MÖK határozat: A „Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány” megszüntetéséről
50/2010. (II. 18.) MÖK határozat: A „Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány” megszüntetéséről
51/2010. (II. 18.) MÖK határozat: „Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
52/2010. (II. 18.) MÖK határozat: Döntés a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt vagyonkezelésbe adott eszközök értékcsökkenésének visszapótlási kötelezettségéről
53/2010. (II. 18.) MÖK határozat: Hozzájárulás kéréséről hitel felvételéhez DSA készülék beszerzése céljából a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére
54/2010. (II. 18.) MÖK határozat: A Regionális Onkológiai Centrum megvalósítására a TIOP-2.2.5/09/1 kódszámú pályázat benyújtásáról
55/2010. (II. 18.) MÖK határozat: „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” TIOP-2.2.4/09/1 pályázat benyújtásáról
56/2010. (II. 18.) MÖK határozat: Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Közművelődési Intézet TÁMOP 3.2.11-10/1 pályázata benyújtásának jóváhagyásáról
57/2010. (II. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Levéltár TÁMOP3.2.11-10/1 pályázata benyújtásának jóváhagyásáról
58/2010. (II. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság TÁMOP3.2.11-10/1 pályázata benyújtásának jóváhagyásáról
59/2010. (II. 18.) MÖK határozat: Közoktatási megállapodás meghosszabbításáról Tapolca Város Önkormányzatával
60/2010. (II. 18.) MÖK határozat: Közoktatási megállapodás meghosszabbításáról Várpalota Város Önkormányzatával
61/2010. (II. 18.) MÖK határozat: Egyetértésről a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház–Rendelőintézet 2010. évi költségvetésével
62/2010. (II. 18.) MÖK határozat: A Balatontourist Zrt. kérelme a révfülöpi kemping területén gyermekmedence létesítéséről
63/2010. (II. 18.) MÖK határozat: Veszprém, Vár u. 6. szám alatti ingatlan elidegenítésre kijelöléséről
64/2010. (II. 18.) MÖK határozat: A Viéta Közhasznú Társaság beszámolója a szakmai szolgáltatási feladatok teljesítéséről
65/2010. (II. 18.) MÖK határozat: Beszámoló a Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. évi munkájáról, a támogatott fejlesztésekről
66/2010. (II. 18.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
67/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. április 22-ei ülésének napirendjeiről
68/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Beszámoló Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
69/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Ekker-Horgos Mária pályázatának elutasításáról
70/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Horváth Andrásné Tóth Borbála pályázatának elutasításáról
71/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Dima Sándorné kinevezéséről a szőci Idősek Otthona igazgatójának
72/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Pápai Ingatlan Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságba történő apport meghatározásáról
73/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Javaslatról a Regionális Közlekedési Szakbizottság megyei önkormányzat által delegált tagjára
74/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: A Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának felmentéséről
75/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal vezetőjének felmentéséről
76/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Egyes intézmények konyháinak szolgáltatásvásárlással történő üzemeltetéséről
77/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
78/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az intézmények 2009. évi közbeszerzéseiről
79/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Folyószámla hitelkeret megnyitása érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
80/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulásnak a Munkaerőpiaci Alap képzési pályázatával egyetértésről
81/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulásnak a Munkaerőpiaci Alap képzési pályázatával egyetértésről
82/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium feladatellátásának finanszírozásához nyújtott támogatásról szóló megállapodás elfogadásáról
83/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: A Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégiumnál megszüntetett álláshely visszaállítása miatt pályázati összegről történő lemondásról
84/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága létszámcsökkentése miatt pályázat útján elnyert összegről történő lemondásról
85/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: A 43/2010. (II. 18.) MÖK határozat módosításáról
86/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégiumnál létszámcsökkentés elrendeléséről
87/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által egészségügyi gép-műszer beszerzéshez biztosított céltámogatási előirányzat maradványról történő lemondásról
88/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Egyes megyei fenntartású közoktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról
89/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: A Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint egyes megyei fenntartású intézmények alapító okiratainak módosításáról
90/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: A Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint egyes megyei fenntartású intézmények egységes szerkezetű alapító okiratainak jóváhagyásáról
91/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulással, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulással, valamint a Pápai Szakképzés-szervezési Társulással kötött megállapodások módosításáról
92/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Energia-hatékonysági pályázatokkal kapcsolatos döntésekről
93/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Veszprém 4796 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződés módosításáról
94/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: A Veszprém 4796 hrsz-ú parkoló ingatlanon 133 állásos parkolóház építéséről
95/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézetének módosított szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról
96/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Vélemény Várpalota Város Önkormányzata által benyújtandó TIOP 2.1.3/10/1 kódszámú, „Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése” című pályázat szakmai programjáról
97/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat járóbeteg laboratóriumi szakellátási feladatának átadására létrejött szerződés módosításáról
98/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Rehabilitációs kapacitás intézményen belüli átcsoportosításáról a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézetében
99/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett TÁMOP 3.2.8/10/B – „Múzeumok mindenkinek - a múzeumok oktatási és képzési szerepének növelése” pályázat benyújtásának jóváhagyásáról
100/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: A balatonalmádi Neptun strand ingatlan együttes zártkörű versenytárgyaláson történő értékesítéséről
101/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program 2006-2009. évi megvalósulásáról
102/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítása javaslattevő terv véleményezéséről
103/2010. (IV. 221.) MÖK határozat: Ajka Város Képviselő-testületének a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói jogának átadására vonatkozó megállapodás megszüntetésére irányuló kezdeményezésének elutasításáról
104/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
105/2010. (V. 27.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. május 27-ei ülésének napirendjeiről
106/2010. (V. 27.) MÖK határozat: Gazdasági társaságok felügyelő bizottságába új tagok jelöléséről
107/2010. (V. 27.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2009. évi beszámolójával és a nyereségfelosztásával kapcsolatos tulajdonosi döntésről
108/2010. (V. 27.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat likviditási helyzetének javítása érdekében szükséges intézkedésekről
109/2010. (V. 27.) MÖK határozat: Pályázat benyújtásáról „a megyei területrendezési tervek készítésének, módosításának és érvényesítésének 2010. évi támogatására” pályázati felhívásra
110/2010. (V. 27.) MÖK határozat: Nagy Tibor fellebbezésének elutasításáról
111/2010. (V. 27.) MÖK határozat: Olajos Károlyné fellebbezésének elutasításáról
112/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. június 17-ei ülésének napirendjeiről
113/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Döntés a Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím adományozásáról
114/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Döntés a Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím adományozásáról
115/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Döntés a Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím adományozásáról
116/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Bocskay Csaba pályázatának elutasításáról
117/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Dr. Juhász Attiláné pályázatának elutasításáról
118/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Németh Péter megbízásáról a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának
119/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Lévai Istvánné pályázatának elutasításáról
120/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Csutiné Papp Orsolya megbízásáról a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatójának
121/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Hetyei József pályázatának elutasításáról
122/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Bartalis Edit pályázatának elutasításáról
123/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Dörnyeiné Barabás Éva megbízásáról a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium igazgatójának
124/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Szigethi Csaba pályázatának elutasításáról
125/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Németh Zsolt megbízásáról a Türr István Gimnázium és Kollégium igazgatójának
126/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Gruber Marianna a Türr István Gimnázium és Kollégium igazgatója részére címzetes igazgatói cím adományozásáról
127/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséről
128/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Átmeneti férőhelyek kialakításáról a peremartongyártelepi Idősek Otthonában
129/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: A peremartongyártelepi Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról
130/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Felhalmozási célú pénzeszközátadásokra vonatkozó döntések felülvizsgálatáról
131/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására létrejött megállapodás módosításáról
132/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Balatonfüred Város Önkormányzatával kötött közoktatási feladatellátás támogatásáról szóló megállapodás elfogadásáról
133/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat laboratóriumi szakellátási feladatának ellátásáról
134/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Vélemény a pápai Gróf Esterházy Kórház „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című pályázatáról
135/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása érdekében a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés módosításáról
136/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Döntés a 2010/2011. tanévi osztályindítások feltételeiről
137/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: A Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról
138/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: A Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának jóváhagyásáról
139/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
140/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: A „Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
141/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: A „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
142/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított közalapítványok 2009. évi tevékenységéről
143/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: A Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány megszűnéséről, vagyonának rendezéséről
144/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Beszámoló a zirci Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás 2009. évi tevékenységéről
145/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Egyetértésről Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet költségvetésének módosításával
146/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Beszámoló a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás megalakulása óta végzett munkájáról
147/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Tájékoztató a felnőttoktatással kapcsolatosan végzett Állami Számvevőszék vizsgálatról
148/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Döntés alapítványok támogatásáról
149/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Interpelláció elfogadásáról
150/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: A Széchényi István Szakképző Iskola normatíván felüli 2010. évi költségeinek támogatásáról szóló megállapodás elfogadásáról
151/2010. (VI. 17.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
152/2010. (VIII. 5.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. augusztus 5-ei ülésének napirendjeiről
153/2010. (VIII. 5.) MÖK határozat: A balatonalmádi Neptun strand ingatlan együttesének értékesítéséről
154/2010. (VIII. 5.) MÖK határozat: A megyei önkormányzat likviditási helyzetével kapcsolatos közgyűlési döntések végrehajtásáról és javaslatról a további intézkedések megtételére
155/2010. (VIII. 5.) MÖK határozat: A 43/2010. (II. 18.) MÖK határozat módosításáról
156/2010. (VIII. 5.) MÖK határozat: Egyes megyei fenntartású intézményeknél létszámcsökkentés elrendeléséről
157/2010. (VIII. 5.) MÖK határozat: Egyetértésről a Zirc Városi Erzsébet Kórház–rendelőintézet 2010. évi költségvetésének módosításával
158/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. szeptember 16-ai ülésének napirendjeiről
159/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: Dr. Pákozdy János részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásáról
160/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: Szabó István részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásáról
161/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: Dr. Zsolnai József részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásáról
162/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
163/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006-2010. közötti időszakban végzett tevékenységéről
164/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 2010. első féléves tevékenységéről
165/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére folyószámla hitel felvétel engedélyezéséről
166/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: A Veszprém megyei egészségügyi szakellátási rendszer integrációjának segítésére külső független szakértő igénybevételéről
167/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: Hozzájárulásról a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt a TIOP-2.2.4/09/1 pályázata cselekvési programjának módosításához
168/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: Hozzájárulásról a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt TIOP-2.2.2./08/2F pályázatának tartalmi módosításához
169/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: Kötelezettségvállalásról a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt TIOP-2.2.2./08/2F pályázat tartalmának módosítása következtében szükségessé váló parkolóhely kialakítására
170/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. struktúraátalakítási támogatási szerződésének jóváhagyásáról
171/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: Pályázat benyújtásáról „A Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok műszaki fejlesztése” című, TIOP –2.2.2/C/10/1 kódszámú pályázatra
172/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: Megállapodás Balatonalmádi Város Önkormányzata járóbeteg bőrgyógyászati szakellátás területi ellátási kötelezettségének ideiglenes átadásáról-átvételéről
173/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat rehabilitációs tüdőgyógyászati kapacitásának intézményen belüli átcsoportosításáról
174/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: A 156/2010. (VIII. 5.) MÖK határozat 2. pontjának módosításáról
175/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséről
176/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: Pápakovácsi 0195/16 és 0195/18 hrsz-ú ingatlanok telekrendezéséről
177/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: Beszámolóról a Veszprém megyei pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátásáról a 2009. október 1. – 2010. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan
178/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: Döntés alapítványok támogatásáról
179/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: Döntés a Pusztai István által a 2010. augusztus 5-ei közgyűlésre beadott interpellációra adott válaszról
180/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: A Zirc Városi Önkormányzattal – a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet közös fenntartására – kötött társulási megállapodás módosításáról
181/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: A 156/2010. (VIII. 5.) MÖK határozat 12. pontjának módosításáról
182/2010. (IX. 16.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
183/2010. (X. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. október 13-ai alakuló ülésének napirendjeiről
184/2010. (X. 13.) MÖK határozat: A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról
185/2010. (X. 13.) MÖK határozat: Lasztovicza Jenő megválasztásáról a megyei közgyűlés elnökének
186/2010. (X. 13.) MÖK határozat: A közgyűlés elnöke illetményének megállapításáról
187/2010. (X. 13.) MÖK határozat: Kovács Norbert megválasztásáról a megyei közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének
188/2010. (X. 13.) MÖK határozat: Polgárdy Imre megválasztásáról a megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének
189/2010. (X. 13.) MÖK határozat: A közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke illetményének és költségátalányának megállapításáról
190/2010. (X. 13.) MÖK határozat: A megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és költségátalányának megállapításáról
191/2010. (X. 13.) MÖK határozat: A megyei közgyűlés Ügyrendi Bizottságának megválasztásáról
192/2010. (X. 13.) MÖK határozat: A megyei közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságának megválasztásáról
193/2010. (X. 13.) MÖK határozat: A megyei közgyűlés Gazdasági és Területrendezési Bizottságának megválasztásáról
194/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. november 18-ai ülésének napirendjeiről
195/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: A Veszprém megyei rendőr-főkapitány kinevezésének véleményezéséről
196/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: Tájékoztató a Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely településeket sújtó vörösiszap szennyezéssel kapcsolatos veszélyhelyzetről
197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
198/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága megválasztásáról
199/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: A Város-Megye Egyeztető Bizottság megválasztásáról
200/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: A Megyei Önkormányzatot képviselő tagok delegálásáról az iskolaszékekbe
201/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: A Megyei Önkormányzatot képviselő tagok delegálásáról az érdekképviseleti fórumokba
202/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulási Tanács tagjainak megválasztásáról
203/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulási Tanács tagjainak megválasztásáról
204/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: A Pápai Szakképzés-szervezési Társulási Tanács tagjainak megválasztásáról
205/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságába tagok jelöléséről
206/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: A Megyei Önkormányzatot képviselő tagok delegálásáról a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft.-be
207/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: A Pápai Ingatlanfejlesztő Kft.-be FEB-tag jelöléséről
208/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: A Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Nonpfofit Kft. Felügyelő Bizottságába tag jelöléséről
209/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: A Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanácsba tag jelöléséről
210/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról
211/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: Egyetértés a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház–Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének módosításával
212/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: Balácáért Alapítvány megszüntetéséhez alapítói hozzájárulás megadásáról
213/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: Zirc Város Önkormányzatával a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola támogatásával kapcsolatos megállapodás megkötéséről
214/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: Egyes közoktatási intézmények támogatásával kapcsolatos megállapodások megkötéséről
215/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról szóló 8/1996. (V. 9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
216/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
217/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: Hivatali gépjármű használatának engedélyezéséről a megyei közgyűlés főfoglalkozású alelnöke részére
218/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: A 215/2009. (XII. 17.) MÖK határozat módosításáról
219/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: A 133/2010. (VI. 17.) MÖK határozat módosításáról
220/2010. (XI. 18.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
221/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. december 15-ei ülésének napirendjeiről
222/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: Mitykó János pályázatának elutasításáról
223/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: Radnai István pályázatának elutasításáról
224/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: Vízl Mária megbízásáról a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának
225/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság külső bizottsági tagjainak megválasztásáról
226/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: A Humán Erőforrás Bizottság külső bizottsági tagjainak megválasztásáról
227/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: A Gazdasági és Területrendezési Bizottság külső bizottsági tagjainak megválasztásáról
228/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról
229/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: Hozzájárulásról kötvény bevételével kapcsolatban számla átvezetéséhez
230/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: Pályázati kiírásról aljegyzői állásra
231/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: Létszámcsökkentésről a Megyei Önkormányzat Hivatalára vonatkozóan
232/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évre vonatkozó üzleti tervének első olvasatban történő megtárgyalásáról
233/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: A tüdőgyógyászati szakrendelés átcsoportosításáról
234/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: A fogászati röntgenellátás területi ellátási kötelezettség módosításáról
235/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: Egészségügyi gép-műszerek átadásáról a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt vagyonkezelésébe
236/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: Döntés a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium KatonaSuli Programjának támogatásáról szóló igénybejelentésről
237/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve eredményességének éves értékeléséről
238/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: A „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány megszüntetéséről
239/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: A „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány megszüntetéséről
240/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2011. évi célok meghatározásáról
241/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. évi munkatervének megállapításáról
242/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: Döntés Pusztai István interpellációjára adott válasz elfogadásáról
243/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: Döntés Orbán Imre interpellációjára adott válasz elfogadásáról
244/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: Megállapodás Balatonalmádi Város Önkormányzatával területi ellátási kötelezettség átadásáról
245/2010. (XII. 15.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)