header1

esza logo

 

 

 

 

 

 

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
VESZPRÉM MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGALAKULÁSA

A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Kormányhivatal és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kezdeményezésére 2017. április 13-án megalakult a Veszprém megyei Paktum a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” elnevezésű projekt keretében.
A foglalkoztatási partnerség formailag az együttműködési megállapodás aláírásával jött létre, e dokumentum rögzíti a kooperálni szándékozók együttműködési akaratát és tartalmazza azokat a legfontosabb célkitűzéseket, amelyek mentén a partnerek együttműködnek.
A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktumot megalapító Együttműködési Megállapodásban a tagok kifejezték szándékukat, miszerint fontos feladatnak tartják Veszprém megye társadalmi gazdasági fejlődésének támogatását, a foglalkoztatás helyzetének javítását a humánerőforrás fejlesztésével, a vállalkozásokkal való intenzívebb kapcsolat kiépítésével, valamint a munkavállalók elhelyezkedésének segítésével.
A paktumszervezet tagjai az alábbi feladatokban való együttműködést vállalják:

 • Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetének közös feltárása és értékelése;
 • stratégiai tervezés, Veszprém megyére érvényes foglalkoztatási stratégia megalkotása;
 • munkaerő-piaci projektek, intézkedések és szolgáltatások megvalósulásáról való gondoskodás, amely elősegíti
  • a megyében élő társadalmi célcsoportok foglalkoztathatóságának javítását;
  • a megye munkaerő és népességmegtartó képességének javítását és a képzett, piacképes munkaerő számára vonzó körülmények megteremtését;
  • a vállalkozások munkaerő-piaci nehézségeinek megoldását, foglalkoztatási képességének javítását, versenyképességének elősegítését, illetve új beruházások létrejöttéhez szükséges feltételek megteremtését;
  • a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzési kínálat biztosítását.

A foglalkoztatási paktum szervezete a Foglalkoztatási Fórumból és az Irányító Csoportból tevődik össze.
A megalakult Veszprém Megyei Paktum alapításakor a Konzorcium tagjai által megszólításra kerültek a következő szervezetek (Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Szervezete, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Kereskedők és Vállalkozók Veszprém Megyei Képviselete, Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület), amelyek elfogadták az együttműködésre irányuló felkérést.

                                         IMG 9378  IMG 9380  IMG 9383