header1

Magyarország Kormánya - a koronavírus járvány miatt - az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki - a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel, a kihirdetés napján 15.00 órától - mely a Veszprém Megyei Önkormányzat működését is befolyásolja.

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint:

Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésének feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja

A veszélyhelyzet során teendő intézkedéseket szabályzó 46/2020. (III. 16.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének és Bizottságainak 2020. április hónapra tervezett ülései elmaradtak.

A veszélyhelyzet idején a döntéseket a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és annak bizottságai feladat- és hatáskörében eljárva a megyei közgyűlés elnöke hozza meg.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke döntései meghozatala során figyelemmel kell legyen arra, hogy a szükségesség és arányosság összhangban álljon a joggyakorlás elveivel.

Az így hozott döntések a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján kihirdetésre kerülnek.

A közgyűlés és a bizottságok soron következő üléseinek várható időpontjáról – az egészségügyi veszélyhelyzet alakulásának figyelembe vételével – a későbbiekben ad tájékoztatást a megyei önkormányzat.


ELNÖKI DÖNTÉSEK rendkívüli jogrendben, veszélyhelyzet idején

 

rendeletek    hatarozatok