header1

2009 Tárgya
1/2009. (II. 2.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. február 2-ai ülésének napirendjeiről
2/2009. (II. 2.) MÖK határozat: Dr. Áldozó Tamás megválasztásáról a Gazdasági és Területrendezési Bizottság elnökének
3/2009. (II. 2.) MÖK határozat: Horváthné Szalay Gyöngyi megválasztásáról a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottság új tagjának
4/2009. (II. 2.) MÖK határozat Többletkapacitás-befogadási kérelem benyújtásáról a Regionális Onkológiai Központ pályázatának előkészítésével összefüggésben
5/2009. (II. 2.) MÖK határozat: Az “Ezeréves megye” rendezvénysorozatról
6/2009. (II. 2.) MÖK határozat: Tájékoztatás kérése a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának benyújtott 530/B/2007., illetőleg 833/B/2007. szám alatt nyilvántartásba vett beadványokról
7/2009. (II. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. február 19-ei ülésének napirendjeiről
8/2009. (II. 19.) MÖK határozat: A zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának felmentéséről
9/2009. (II. 19.) MÖK határozat: A kamondi „Dr. Magyar Károly” Pszichiátriai Betegek Otthona igazgatójának felmentéséről
10/2009. (II. 19.) MÖK határozat: Jelentés a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2008. évi tevékenységéről
11/2009. (II. 19.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megye Biztonságáért integrált társadalmi bűn- és baleset-megelőzési program 2008. évi megvalósításáról
12/2009. (II. 19.) MÖK határozat: Tájékoztató a Magyar Államkincstár vizsgálatáról, amelyet a Veszprém Megyei Önkormányzatot 2007. évben megillető normatív hozzájárulások és támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságáról végzett
13/2009. (II. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-be apport meghatározásáról, a 152/2008. (IX. 18.) MÖK határozat módosításáról
14/2009. (II. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés mellékletének módosításáról
15/2009. (II. 19.) MÖK határozat: Pályázatok benyújtásáról a nevelőszülői hálózat fejlesztésére
16/2009. (II. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága ellátotti létszámváltozás miatti átszervezéséről
17/2009. (II. 19.) MÖK határozat: Egyes megyei fenntartású intézményeknél létszámcsökkentés elrendeléséről
18/2009. (II. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézményekre vonatkozó közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv kiegészítéséről
19/2009. (II. 19.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém megyei pedagógiai szolgáltatás ellátásáról a 2008. október 1. – 2009. január 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan
20/2009. (II. 19.) MÖK határozat: Döntés a Zirc Bakonyi Természettudományi Múzeum KDOP pályázatának módosított előkészítéséről
21/2009. (II. 19.) MÖK határozat: Felhatalmazásról a Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-ben részvénytulajdon szerzésére vonatkozó tárgyalások lefolytatására
22/2009. (II. 19.) MÖK határozat: Egyetértésről a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház–Rendelőintézet 2009. évi költségvetésével
23/2009. (II. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft.-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról
24/2009. (II. 19.) MÖK határozat: Beszámoló a Megyei Területfejlesztési Tanács 2008. évi munkájáról, a támogatott fejlesztésekről
25/2009. (II. 19.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
26/2009. (III. 26.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. március 26-ai ülésének napirendjeiről
27/2009. (III. 26.) MÖK határozat: Az ajkai Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összevonásáról szóló döntés MÁK bejegyzésének elutasítása miatt szükséges intézkedésekről
28/2009. (III. 26.) MÖK határozat: Döntés a „Veszprém Megye fejlődéséért” kötvény bevételének felhasználásáról izotópdiagnosztikai eszközök beszerzéséről
29/2009. (III. 26.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2009. évre vonatkozó üzleti tervének módosításáról
30/2009. (III. 26.) MÖK határozat: A „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
31/2009. (III. 26.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosításával kapcsolatos 17/2008. (II. 21.) MÖK határozat visszavonásáról
32/2009. (III. 26.) MÖK határozat: A „Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
33/2009. (III. 26.) MÖK határozat: Céltámogatási pályázat benyújtásáról egészségügyi gép-műszerek beszerzésére
34/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. április 23-ai ülésének napirendjeiről
35/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: Dr. Limbacher Gábor megbízásáról a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatójának
36/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság jelenlegi igazgatójának felmentéséről
37/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: A Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium igazgatójának felmentéséről
38/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: Egyetértésről a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet igazgatóhelyettese megbízásával
39/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
40/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: Döntés alapítványok támogatásáról
41/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat sportfejlesztési koncepciójáról 2009-2014.
42/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: A közoktatási feladatok átvételéről szóló megállapodások módosításáról
43/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: A költségvetési szervek közfeladat ellátása módjának felülvizsgálatáról
44/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kamondi „Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthonának a dákai „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona intézménybe történő beolvasztásáról
45/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: A Veszprém Vár u. 12. szám alatti ingatlan értékesítéséről
46/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: Beszámoló a Külsővat Idősek Otthona komplex akadálymentesítése uniós támogatással megvalósult beruházásról
47/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázatához szükséges fenntartói vállalásokról
48/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: Szemünk Fénye program II. ütem világításkorszerűsítés tapasztalatairól, a továbblépés lehetőségeiről
49/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: Pályázat beadásáról a Várpalota, Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tornatermének felújítására
50/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: Beszámoló a zirci Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás tevékenységéről
51/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: Beszámoló a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás megalakulása óta végzett munkájáról
52/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: Tájékoztató a megyei önkormányzat, a megyei önkormányzat hivatala, valamint a megyei önkormányzat intézményei 2008. évi közbeszerzéseiről
53/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról a módosított közbeszerzési törvénynek megfelelően
54/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: A „Sikeres Magyarországért” Program keretében megkötött beruházási hitelszerződések átárazási javaslatáról
55/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: Döntés a Pusztai István által a 2009. február 19-ei közgyűlésre beadott „Pártkampány közpénzen?” interpellációra adott válaszról
56/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: A 16/2009. (II. 19.) MÖK határozat 1. pontjának módosításáról
57/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: A 94/2008. (VI. 12.), valamint a 131/2008. (IX. 18.) MÖK határozatokban foglalt létszámcsökkentést elrendelő döntések megerősítéséről
58/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: A Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói állására pályázat kiírására vonatkozó felhatalmazásról
59/2009. (IV. 23.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
60/2009. (V. 21.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. május 21-ei rendkívüli ülésének napirendjeiről
61/2009. (V. 21.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2008. évi beszámolójával és a nyereségfelosztásával kapcsolatos tulajdonosi döntésről
62/2009. (V. 21.) MÖK határozat: Fejér, Pest, Veszprém és Zala Megye Közgyűlésének közös ünnepi megemlékezése megyéjük és a magyar megyerendszer első írásos említésének ezer éves évfordulójáról
63/2009. (V. 21.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által fenntartott intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatáról
64/2009. (V. 21.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által fenntartott intézmények gazdálkodási jogkörével kapcsolatos megállapodások módosításáról
65/2009. (V. 21.) MÖK határozat: Közoktatási megállapodásról a Vas Megyei Önkormányzattal
66/2009. (V. 21.) MÖK határozat: A balatonalmádi Neptun strand ingatlan együttes adás-vételi szerződésének módosításáról
67/2009. (V. 21.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft-vel kötött hőszolgáltatási szerződés módosításáról
68/2009. (V. 21.) MÖK határozat: Döntés folyószámla-hitelkeret emeléséről
69/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. június 18-ai ülésének napirendjeiről
70/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Pócsik József megbízásáról a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatójának
71/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Hámoriné Duna Katalin megbízásáról a Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium igazgatójának
72/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Mahlerné Csángó Mária, a Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium igazgatója részére címzetes igazgatói cím adományozásáról
73/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Kovácsné Fodor Veronika megbízásáról a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium igazgatójának
74/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Turi Sándor megbízásáról az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatójának
75/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Huszár Endre megbízásáról a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatójának
76/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Szigethi Csaba pályázatának tárgyalás nélkül elutasításáról
77/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Vinczéné Doroszi Terézia Mária pályázatának elutasításáról
78/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Kaiser Márta Alexandra pályázatának elutasításáról
79/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Németh Péter pályázatának elutasításáról
80/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói feladatainak ellátásáról
81/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: A Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátásáról
82/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított közalapítványok 2008. évi tevékenységéről
83/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatásáról
84/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás TÁMOP-2.2.3-09/1 pályázatának benyújtásáról
85/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás TIOP 3.1.1 pályázatának benyújtásáról
86/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: A Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás TIOP 3.1.1 pályázatának benyújtásáról
87/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: A szőci Idősek Otthona komplex akadálymentesítésére KDOP-2009-5.3.2. pályázat benyújtásáról
88/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: A Petőfi Sándor Gimnázium TÁMOP-3.4.1.B-08/2 pályázat benyújtásának támogatásáról
89/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Döntés struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban pályázaton való részvételről (TIOP–2.2.4/08/1)
90/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Közoktatási megállapodás módosításáról a Vas Megyei Önkormányzattal
91/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Döntés a „Veszprém Megye fejlődéséért” kötvény bevételének felhasználásáról a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázatához szükséges saját forrás biztosításáról
92/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulással kötött megállapodások módosításáról
93/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Közoktatási megállapodásról Tapolca Város Önkormányzatával
94/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Közoktatási megállapodásról Várpalota Város Önkormányzatával
95/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Egyes megyei fenntartású intézmények alapító okiratának módosításáról
96/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Egyes megyei fenntartású intézmények egységes szerkezetű alapító okiratainak jóváhagyásáról
97/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséről
98/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Létszámcsökkentés elrendeléséről az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégiumnál
99/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: A „Veszprém Megye fejlődéséért” kibocsátott kötvénnyel kapcsolatos szerződés módosításáról
100/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Devecser Város Önkormányzata pályázati önerő támogatásáról
101/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: A fogszabályozási szakellátás feladatának teljesítéséről egészségügyi ellátási szerződések megkötésével
102/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Az új tapolcai mentőállomás építésének támogatásáról az Országos Mentőszolgálattal kötött stratégiai együttműködési megállapodás keretében
103/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Döntés alapítványok támogatásáról
104/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
105/2009. (VI. 18.) MÖK határozat: Döntés a „Veszprém Megye fejlődéséért” kötvény bevételének felhasználásáról a Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-ben részvénytulajdon szerzésére
106/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. szeptember 17-ei ülésének napirendjeiről
107/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 2009. I. félévi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóról, valamint a válságkezelési intézkedési terv elfogadásáról
108/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 2009. évi üzleti tervének módosításáról
109/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére tagi kölcsön nyújtásáról
110/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.-nél diagnosztikai tevékenységek munkaidő utáni és pihenőnapokon történő végzéséhez, valamint ügyeleti ellátásához közreműködő igénybevételéről
111/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat szőci Idősek Otthona igazgatójának felmentéséről
112/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: Hatályos önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú felülvizsgálatáról a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv alapján
113/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 26/1993. (XII. 15.) rendeletben szabályozottak fenntartásáról
114/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: Az önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról szóló 8/1996. (V. 9.) rendeletben hatósági ügyként szabályozott engedélyezési eljárás fenntartásáról
115/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: A megyei közművelődési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásról szóló 11/1998. (IV. 30.) rendeletben szabályozott szolgáltatás nyújtás fenntartásáról
116/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Eötvös Károly Megyei Könyvtár beiratkozási díjairól szóló 1/2004. (II. 24.) rendeletben szabályozott szolgáltatás nyújtás fenntartásáról
117/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: Balatonfüredi vívósport támogatására vonatkozó 183/2008. (XI.13.) MÖK határozat módosításáról
118/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: A közoktatási intézmények feladatarányos finanszírozási tapasztalatairól
119/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: A 138/2008. (IX. 18.) MÖK határozatban meghatározott feladatfinanszírozási elvektől és mutatóktól való eltérés engedélyezéséről
120/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: A Batsányi János Gimnázium és Kollégiumnál létszámcsökkentés elrendeléséről
121/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: Átmeneti férőhelyek kialakításáról a peremartongyártelepi Idősek Otthonában
122/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: A peremartongyártelepi Idősek Otthona alapító okiratának jóváhagyásáról
123/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás TIOP 3.1.1-09/1 pályázatához önrész biztosításáról
124/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás TIOP-3.1.1-09/1 pályázatához önrész biztosításáról
125/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
126/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: Egyetértés az Eötvös Károly Megyei Könyvtár TIOP-1.2.3.-09/1 pályázatának benyújtásával
127/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet beszámolójának elfogadásáról
128/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: Az iskolai erőszak megelőzésének és kezelésének formáiról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése fenntartásában működő közoktatási intézményekben
129/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: Beszámoló a dákai „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai Betegek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 44 férőhelyes gondozóépület akadálymentesítésének EGT&Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával megvalósult beruházásról
130/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft új könyvvizsgálójának megbízásáról
131/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, valamint a Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratainak módosításáról
132/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, valamint a Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratainak jóváhagyásáról
133/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséről
134/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: A Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynél megszüntetett álláshely visszaállítása miatt pályázati összegről történő lemondásról
135/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: A farkasgyepűi 049/2 hrsz-ú ingatlant terhelő szolgalmi jog alapításáról
136/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: Hozzájárulásról a Balatonfüred Jókai villa „Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.” telephelyeként való bejegyzéséhez
137/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: Zirc, Bakonyi Természettudományi Múzeum pályázati fejlesztésével kapcsolatos konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról
138/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: A balatonalmádi Neptun strand ingatlan együttes adás-vételi szerződésével kapcsolatos döntésről
139/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: A Pannon Egyetemmel kötendő ingyenes használat jogára vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról
140/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: Ellátási szerződés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátási feladatok átvállalásáról a Váci Egyházmegyével
141/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: Fogszabályozási szakellátás feladatának átadására vonatkozó szerződés megszüntetéséről, illetve módosításáról
142/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: Felterjesztésről a 10-es és 11-es számú vasútvonal ügyében
143/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: A kommunikációs kapcsolatok 2010. évi feladatainak ellátására fedezet biztosításáról
144/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: Döntés alapítványok támogatásáról
145/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
146/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: Dr. Mészáros István részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásáról
147/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: Dr. Bodor Endre részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása
148/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: Tamás Ákos részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásáról
149/2009. (IX. 17.) MÖK határozat: Beszámoló a Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-ben történő kisebbségi részvényvásárlásról
150/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 19-ei ülésének napirendjeiről
151/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: Nagy Zoltán pályázatának elutasításáról
152/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: Nagy Péter megbízásáról a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának
153/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: Forgács Dezső pályázatának elutasításáról
154/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: Németh Sándor pályázatának elutasításáról
155/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: Fenyvesi Zoltán megbízásáról a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójának
156/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: Répás János megbízásáról a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának
157/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: Dr. Horváth József megválasztásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjának és alelnökének
158/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: Takács Miklós megválasztásáról a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága új külső tagjának
159/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: Dr. Horváth József megválasztásáról a Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulási Tanács új tagjának
160/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi és az év végéig várható teljesítéséről
161/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: Pályázat benyújtásáról a Regionális Onkológiai Centrum megvalósítására (TIOP-2.2.5/09/1)
162/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójáról
163/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. kiegészítő válságkezelési intézkedéseiről
164/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat járóbeteg laboratóriumi szakellátási feladatának átadására létrejött szerződés módosításáról
165/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: Pályázat benyújtásáról „A struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” című pályázatra (TIOP-2.2.4/09/1)
166/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: A TÁMOP-5.4.4-09/2/B: „Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése” felhívásra vonatkozó pályázat benyújtásának megerősítéséről
167/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: Pályázat benyújtásáról a gyermekotthoni munkatársak továbbképzésének támogatására
168/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett pályázat (TÁMOP-3.1.5-09/A/2) benyújtásának jóváhagyásáról
169/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve eredményességének éves értékeléséről
170/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: Pályázatokról a balácai Római-kori Villagazdaság és Romkert fejlesztésére
171/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: Várpalota Városi Népjóléti Gondozási Központ keretében működő Ápoló Otthon működtetéséről
172/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: Együttműködési megállapodás a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata között közcélú foglalkoztatásról
173/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: Egyetértés a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház–Rendelőintézet 2009. évi költségvetésének módosításával
174/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
175/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: A Balatonalmádi Neptun strand ingatlanegyüttes adás-vételi szerződésével kapcsolatos döntésről
176/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: Egyes intézmények fűtési rendszerének felújításáról a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft.-vel (II. ütem)
177/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: Döntés alapítványok támogatásáról
178/2009. (XI. 19.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
179/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. december 17-ei ülésének napirendjeiről
180/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatója magasabb vezetői megbízásának meghosszabbításáról
181/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: Egyetértés a Veszprém Megyei Levéltár Pápai Levéltára vezetője megbízásával
182/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: Felterjesztésről a 2010. évi költségvetési törvény önkormányzatokat érintő elvonásai miatt
183/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2010. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról
184/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: Regionális Onkológiai Centrum létesítéséhez szükséges parkolóhelyek kialakításáról
185/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága beolvasztása a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatba
186/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat alapító okiratának módosítása
187/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A városlődi és a nyárádi családi házak lakásotthonként, illetve utógondozói otthonként való működésének megszüntetése
188/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal megszüntetéséről
189/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Eötvös Károly Megyei Könyvtárnál létszámcsökkentés elrendeléséről
190/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Közművelődési Intézetnél létszámcsökkentés elrendeléséről
191/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Közművelődési Intézet beolvasztásáról az Eötvös Károly Megyei Könyvtárba
192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Eötvös Károly Megyei Könyvtár alapító okiratának módosításáról
193/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A 144/2008. (IX. 18.) MÖK határozat hatályon kívül helyezéséről
194/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: Egyes megyei fenntartású intézményeknél létszámcsökkentés elrendeléséről
195/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete alapító okiratának módosításáról
196/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: Elvi döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat által alapított közalapítványok megszüntetéséről
197/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: Beszámoló a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény „Dobbantó – az egyéni ütemterven alapuló, a szakképzést előkészítő évfolyamok tartalmi fejlesztése és az intézményi megvalósítás támogatása” című pályázatának éves értékeléséről
198/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: Az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium (TÁMOP-3.1.5-09/A/2) pályázata benyújtásának jóváhagyásáról
199/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (TÁMOP-3.1.5-09/A/2) pályázata benyújtásának jóváhagyásáról
200/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (TÁMOP-3.1.5-09/A/2) pályázata benyújtásának jóváhagyásáról
201/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (TÁMOP-3.1.5-09/A/2) pályázata benyújtásának jóváhagyásáról
202/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Magyar-Angol Tannyelvű  Gimnázium és Kollégium (TÁMOP-3.1.5-09/A/2) pályázata benyújtásának jóváhagyásáról
203/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium (TÁMOP-3.1.5-09/A/2) pályázata benyújtásának jóváhagyásáról
204/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Petőfi  Sándor Gimnázium (TÁMOP-3.1.5-09/A/2) pályázata benyújtásának jóváhagyásáról
205/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Szász Márton Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (TÁMOP-3.1.5-09/A/2) pályázata benyújtásának jóváhagyásáról
206/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (TÁMOP-3.1.5-09/A/2) pályázata benyújtásának jóváhagyásáról
207/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Türr István és Kollégium (TÁMOP-3.1.5-09/A/2) pályázata benyújtásának jóváhagyásáról
208/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (TÁMOP-3.1.5-09/A/2) pályázata benyújtásának jóváhagyásáról
209/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett pályázatok (TÁMOP-3.1.5-09/A/2) benyújtásának jóváhagyásáról
210/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (TÁMOP-6.1.2/A/09/1) pályázata benyújtásának jóváhagyásáról
211/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézmény (TÁMOP-6.1.2/A/09/1) pályázata benyújtásának jóváhagyásáról
212/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: Döntés a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Baláca Római-kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztésére KDOP-2009-2.1.1/B. pályázat benyújtásáról
213/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: Döntés a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Műtárgyvédelmi Központ raktárépületének látogatóbarát fejlesztése: tanulmányi- és látványraktárak kialakítása TIOP 1.2.2 /09/1 pályázata benyújtásáról
214/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat kötelezettségvállalásáról a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság TIOP 1.2.2 /09/1 pályázatával kapcsolatban
215/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: Felhatalmazásról közcélú foglalkoztatásról szóló együttműködési megállapodások aláírására
216/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének ellenőrzéséről szóló, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalásáról
217/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évi célok meghatározásáról
218/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. évi munkatervének megállapításáról
219/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
220/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-ben történő részvénytulajdon szerzésről
221/2009. (XII. 17.) MÖK határozat: A Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. és a Veszprém Megyei Önkormányzat által közös ingatlanfejlesztő társaság létrehozásáról