header1

2012 Tárgya
1/2012. (II. 16.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. február 16-ai ülésének napirendjeiről
2/2012. (II. 16.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosításáról
3/2012. (II. 16.) MÖK határozat: Tájékoztató a megyei közgyűlés főállású alelnöke tisztségéről történő lemondásáról
4/2012. (II. 16.) MÖK határozat: A megyei közgyűlés bizottságainak visszahívásáról
5/2012. (II. 16.) MÖK határozat: A megyei közgyűlés Ügyrendi Bizottsága összetételének megállapításáról
6/2012. (II. 16.) MÖK határozat: A megyei közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága összetételének megállapításáról
7/2012. (II. 16.) MÖK határozat: A megyei közgyűlés Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága összetételének megállapításáról
8/2012. (II. 16.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában létszámcsökkentés elrendeléséről
9/2012. (II. 16.) MÖK határozat: Döntés adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapításáról
10/2012. (II. 16.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalásáról
11/2012. (II. 16.) MÖK határozat: A közgyűlés elnökének felkérése a megyei területfejlesztési koncepció kidolgozására
12/2012. (II. 16.) MÖK határozat: Nagy Jenő képviselő delegálása a Balatoni Fejlesztési Tanácsba
13/2012. (II. 16.) MÖK határozat: Stolár Mihály Ferenc képviselő delegálása a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsába
14/2012. (II. 16.) MÖK határozat: Lasztovicza Jenő közgyűlési elnök delegálása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba
15/2012. (II. 16.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
16/2012. (II. 16.) MÖK határozat: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi beszámolójáról
17/2012. (II. 16.) MÖK határozat: A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározásáról
18/2012. (II. 16.) MÖK határozat: Orbán Imre interpellációjára adott válasz elfogadásáról
19/2012. (II. 16.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)
20/2012. (III. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. március 29-ei rendkívüli ülésének napirendjeiről
21/2012. (III. 29.) MÖK határozat: Döntés a megyei önkormányzat sportfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatáról
22/2012. (III. 29.) MÖK határozat: Alkotmánybírósági eljárás megszüntetésével kapcsolatos döntéshozatal
23/2012. (III. 29.) MÖK határozat: Pályázat a létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére
24/2012. (III. 29.) MÖK határozat: Állásfoglalás Balatonvilágos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a település másik megyéhez történő átcsatolására irányuló kezdeményezéséről
25/2012. (IV.26.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. április 26-ai ülésének napirendjeiről
26/2012. (IV. 26.) MÖK határozat: Tájékoztató Kovács Norbertnek, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjának képviselői mandátumáról történő lemondásáról
27/2012. (IV. 26.) MÖK határozat: Kropf Miklós megválasztása a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságába
28/2012. (IV. 26.) MÖK határozat: Sárvári Csaba megválasztása a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottságába
29/2012. (IV. 26.) MÖK határozat: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az intézmények 2011. évi közbeszerzéseiről
30/2012. (IV.26.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
31/2012. (IV.26.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
32/2012. (IV.26.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program 2011. évi megvalósulásáról
33/2012. (IV.26.) MÖK határozat: A Veszprém megye biztonságáért integrált társadalmi bűn- és balesetmegelőzési program támogatásáról szóló 136/2004. (XI.18.) MÖK határozat 2. pontjának hatályon kívül helyezéséről
34/2012. (IV.26.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.) a bizottsági döntésekről (II.)
35/2012. (IV.26.) MÖK határozat: Döntés Orbán Imre „Információ kérés a foglalkoztatási jogviszonyban állt alelnök tiszteletdíjáról” tárgyú interpellációjára adott válasz elfogadásáról
36/2012. (VI. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. június 14-ei ülésének napirendjeiről
37/2012. (VI. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
38/2012. (VI. 14.) MÖK határozat: Fedezet biztosítása a megyei területfejlesztési koncepció kidolgozásához
39/2012. (VI. 14.) MÖK határozat: Létszámcsökkentés elrendelése a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában
40/2012. (VI. 14.) MÖK határozat: Közfoglalkoztatottak alkalmazása a Veszprém Megyei Önkormányzat hivatalában
41/2012. (VI. 14.) MÖK határozat: Döntés alapítvány támogatásáról
42/2012. (VI. 14.) MÖK határozat: Dr. Áder János köztársasági elnök úr felhívásához való csatlakozásról
43/2012. (VI. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának megalkotásáról
44/2012. (VI. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
45/2012. (VI. 14.) MÖK határozat: Tag delegálása a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba
46/2012. (VI. 14.) MÖK határozat: Tag delegálása a megyei fejlesztési és képzési bizottságba
47/2012. (VI. 14.) MÖK határozat: A transzeurópai közlekedési hálózattal (TENT-T) kapcsolatos kezdeményezésről
48/2012. (VI. 14.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)
49/2012. (VII. 26.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012.július 26-ai rendkívüli ülésének napirendjeiről
50/2012. (VII. 26.) MÖK határozat: Az országos területfejlesztési koncepció „Veszprém megyei oldal” kidolgozása
51/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. szeptember 20-ai ülésének napirendjeiről
52/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: Dr. Mészáros Ernő professzor részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásáról
53/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: A Várpalotai Bányász Kórus részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásáról
54/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: Döntés a TRANSDANUBE nemzetközi projektben való részvételről
55/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: Együttműködési megállapodás az Alsó-Ausztriai Tartományi Parlamenttel
56/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
57/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: Döntés a megyei önkormányzati tartalék és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
58/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció megalapozása stratégiai vitaanyag véleményezéséről
59/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: A megyei területfejlesztési koncepció feltáró-értékelő vizsgálat egyeztetési dokumentációja véleményezéséről
60/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: Együttműködési keretmegállapodás az NFM, a Közép-dunántúli Régió megyéi és a KDRFÜ között
61/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: PIMMS Capital projekt keretében a mobilitás területére kidolgozott Regionális Akciótervről
62/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: Döntés fogszabályozási szakellátási feladatról
63/2012. (IX. 20.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)
64/2012. (XI. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. november 22-ei ülésének napirendjeiről
65/2012. (XI. 22.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról és az év végéig várható teljesítéséről
66/2012. (XI. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról
67/2012. (XI. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
68/2012. (XI. 22.) MÖK határozat: Döntés fogszabályozási szakellátási feladatról
69/2012. (XI. 22.) MÖK határozat: A Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft-ben lévő üzletrész elidegenítésre történő kijelöléséről
70/2012. (XI. 22.) MÖK határozat: Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója javaslattevő fázisának véleményezése
71/2012. (XI. 22.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)
72/2012. (XII. 20.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. december 20-ai ülésének napirendjeiről
73/2012. (XII. 20.) MÖK határozat: A 41/2012. (VI. 14.) MÖK határozat hatályon kívül helyezéséről
74/2012. (XII. 20.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosításáról
75/2012. (XII. 20.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. évi munkatervének megállapításáról
76/2012. (XII. 20.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012-2014. évi sportkoncepciójáról
77/2012. (XII. 20.) MÖK határozat: A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács átalakulásáról
78/2012. (XII. 20.) MÖK határozat: Jelentés Veszprém Megye Területrendezési Terve érvényesüléséről
79/2012. (XII. 20.) MÖK határozat: Döntés fogszabályozási szakellátási feladatról
80/2012. (XII. 20.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)