header1

2013 Tárgya
1/2013. (II. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésének napirendjeiről
2/2013. (II. 14.) MÖK határozat: Tájékoztató Kropf Miklósnak, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjának a képviselői mandátumáról történő lemondásáról. Bizottsági tagsággal kapcsolatos döntések
3/2013. (II. 14.) MÖK határozat: Székely zászló kitűzésének elrendeléséről
4/2013. (II. 14.) MÖK határozat: Somló és Környéke Borút Egyesületben létesített tagság felmondásáról
5/2013. (II. 14.) MÖK határozat: Igazgatási szünet elrendeléséről
6/2013. (II. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjának megújításáról
7/2013. (II. 14.) MÖK határozat: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
8/2013. (II. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
9/2013. (II. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
10/2013. (II. 14.) MÖK határozat: Döntés „A vörösiszap sújtotta területek újjáépítésére” nyitott bankszámlára átutalt pénzösszegek felhasználásáról
11/2013. (II. 14.) MÖK határozat: Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
12/2013. (II. 14.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi területfejlesztési és területrendezési tevékenységéről
13/2013. (II. 14.) MÖK határozat: Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálat véleményezése
14/2013. (II. 14.) MÖK határozat: Kezdeményezés a 11-es Győrszabadhegy – Veszprém vasútvonal átsorolására
15/2013. (II. 14.) MÖK határozat: Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata stratégiai vitaanyag véleményezéséről
16/2013. (II. 14.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
17/2013. (IV. 25.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. április 25-ei ülésének napirendjeiről
18/2013. (IV. 25.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
19/2013. (IV. 25.) MÖK határozat: Tájékoztató a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács átalakulásáról  
20/2013. (IV. 25.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének jóváhagyásáról
21/2013. (IV. 25.) MÖK határozat: ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú felhívásra pályázat benyújtására történő felhatalmazásról
22/2013. (IV. 25.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról
23/2013. (IV. 25.) MÖK határozat: Döntés fogszabályozási szakellátási feladatról
24/2013. (IV. 25.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi közbeszerzéseiről
25/2013. (IV. 25.) MÖK határozat: Beszámoló a decentralizált pályázatok utóellenőrzéséről és zárásáról
26/2013. (IV. 25.) MÖK határozat: Orbán Imre képviselő interpellációjára adott válasz elfogadásáról
27/2013. (IV. 25.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)
28/2013. (VI. 27.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. június 27-ei ülésének napirendjeiről
29/2013. (VI. 27.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról  
30/2013. (VI. 27.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program 2012. évi megvalósulásáról  
31/2013. (VI. 27.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
32/2013. (IX. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. szeptember 19-ei ülésének napirendjeiről
33/2013. (IX. 19.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
34/2013. (IX. 19.) MÖK határozat: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához
35/2013. (IX. 19.) MÖK határozat: Együttműködési megállapodás meghosszabbítása és módosítása Maine-et-Loire – Veszprém – Kovászna megyék között
36/2013. (IX. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról
37/2013. (IX. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról
38/2013. (IX. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanáccsal kötött együttműködési megállapodás módosításáról
39/2013. (IX. 19.) MÖK határozat: Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról
40/2013. (IX. 19.) MÖK határozat: Döntés a 11/2012. (II. 16.) MÖK határozat 1-2./ pontjaiban foglalt határidő módosításáról
41/2013. (IX. 19.) MÖK határozat: Döntés a 70/2012. (IX. 22.) MÖK határozat 4./ pontjában foglalt határidő módosításáról
42/2013. (IX. 19.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)
43/2013. (X. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. október 22-i rendkívüli ülésének napirendjeiről
44/2013. (X. 22.) MÖK határozat: Döntés az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázatban szereplő támogatási összeg és a beszámoló elfogadásáról
45/2013. (X. 22.) MÖK határozat: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram (I. fázis) – előzetes igényfelmérés – dokumentációban foglaltak jóváhagyásáról
46/2013. (X. 22.) MÖK határozat: Javaslat a megyei területfejlesztési kompetenciát meghaladó igények figyelembevételére az ágazati operatív programok tervezése során
47/2013. (XI. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. november 14-ei ülésének napirendjeiről
48/2013. (XI. 14.) MÖK határozat: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III: negyedévi végrehajtásáról, és az év végéig várható teljesítéséről
49/2013. (XI. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
50/2013. (XI. 14.) MÖK határozat: Megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű helyzetértékelő dokumentum
51/2013. (XI. 14.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
52/2013. (XI. 27.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. november 27-ei rendkívüli ülésének napirendjéről
53/2013. (XI. 27.) MÖK határozat: A megyei önkormányzati tartalék 2013. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása
54/2013. (XII. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 19-ei ülésének napirendjeiről
55/2013. (XII. 19.) MÖK határozat: Döntés közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban
56/2013. (XII. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014-2017. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
57/2013. (XII. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. évi munkatervének megállapítása
58/2013. (XII. 19.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról
59/2013. (XII. 19.) MÖK határozat: A 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító operatív programok véleményezése
60/2013. (XII. 19.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
61/2013. (XII. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 19-ei rendkívüli ülésének napirendjéről
62/2013. (XII. 19.) MÖK határozat: Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójának elfogadása