header1

2014 Tárgya
1/2014. (II. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 13-ai ülésének napirendjéről
2/2014. (II. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
3/2014. (II. 13.) MÖK határozat: A megyei önkormányzati tartalék 2013. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 53/2013. (XI. 27.) MÖK határozat módosítása 
4/2014. (II. 13.) MÖK határozat: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban 2 fő létszám bővítéséről
5/2014. (II. 13.) MÖK határozat: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
6/2014. (II. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
7/2014. (II. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
8/2014. (II. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
9/2014. (II. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexe
10/2014. (II. 13.) MÖK határozat: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról
11/2014. (II. 13.) MÖK határozat: Veszprém Megye Területfejlesztési Programjának véleményezése
12/2014. (II. 13.) MÖK határozat: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2013. évi területfejlesztési és területrendezési tevékenységéről
13/2014. (II. 13.) MÖK határozat: Beszámoló a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2012-2013. évi munkájáról
14/2014. (II. 13.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről
15/2014. (II. 13.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
16/2014. (IV. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 17-ei ülésének napirendjéről
17/2014. (IV. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról
19/2014. (IV. 17.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi közbeszerzéseiről
20/2014. (IV. 17.) MÖK határozat: Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
21/2014. (IV. 17.) MÖK határozat: Döntés fogszabályozási szakellátási feladat ellátásáról
22/2014. (IV. 17.) MÖK határozat: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP 4.0 verzió) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram I. fázis elfogadása
23/2014. (IV. 17.) MÖK határozat: Beszámoló a decentralizált pályázatok utóellenőrzéséről és zárásáról
24/2014. (IV. 17.) MÖK határozat: A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  (KDRFÜ) átvételével kapcsolatos döntések
25/2014. (IV. 17.) MÖK határozat: Döntés a 11/2014. (II.13.) MÖK határozat 4./ pontjára vonatkozó határidő módosításáról
26/2014. (IV. 17.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
27/2014. (V. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. május 28-ai rendkívüli ülésének napirendjéről
28/2014. (V. 28.) MÖK határozat: A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosítása és a 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
29/2014. (VII. 10.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-ei ülésének napirendjéről
30/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Döntés pályázat benyújtása a megyei önkormányzati tartalék terhére 50 115 ezer forint visszatérítendő támogatási igényről
31/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Döntés pályázat benyújtása a megyei önkormányzati tartalék terhére 35 636 ezer forint vissza nem térítendő támogatás igényléséről
32/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2013. évi megvalósulásáról
33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról
34/2014. (VII. 10.) MÖK határozat A „Balaton Kiemelt Térség Területfejlesztési Koncepció” javaslattételi szakasz előzetes véleményezése
35/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Veszprém Megye Területfejlesztési Program véleményezési eljárásának lezárása
36/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum – II. fázis
37/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)
38/2014. (VIII. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. augusztus 14-ei rendkívüli ülésének napirendjéről
39/2014. (VIII. 14.) MÖK határozat: Köszönet kifejezése a 2010-2014. között működő Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjának
40/2014. (VIII. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
41/2014. (IX.25.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-ei ülésének napirendjéről
42/2014. (IX.25.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím adományozásáról
43/2014. (IX.25.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés Horváthné Bakos Ilona részére történő adományozásáról
44/2014. (IX.25.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés Ékes József részére történő adományozásáról
45/2014. (IX.25.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről
46/2014. (IX.25.) MÖK határozat Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
47/2014. (IX.25.) MÖK határozat Veszprém Megye Területfejlesztési Programjának elfogadása
48/2014. (IX.25.) MÖK határozat Veszprém Megye Területfejlesztési Programjának elfogadásával kapcsolatos nyilatkozat
49/2014. (IX.25.) MÖK határozat Javaslat Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójának módosítására
50/2014. (IX.25.) MÖK határozat Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Program véleményezése
51/2014. (IX.25.) MÖK határozat Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról
52/2014. (IX.25.) MÖK határozat Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010-2014 közötti időszakban végzett tevékenységéről
53/2014. (IX.25.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.) a bizottsági döntésekről (II.)
54/2014. (X.22.)  MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. október 22-i alakuló ülésének napirendjéről
55/2014. (X.22.)  MÖK határozat Polgárdy Imre Lajos megválasztása a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének
56/2014. (X.31.)  MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. október 31-i rendkívüli ülésének napirendjéről
57/2014. (X.31.  MÖK határozat) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése társadalmi megbízatású alelnökének megválasztása
58/2014. (X.31.) MÖK határozat) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke illetményének és költségtérítésének megállapítása
59/2014. (X.31. )  MÖK határozat) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke részére személyi használatú gépkocsi és mobiltelefon használat biztosítása
60/2014. (X.31.)  MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
61/2014. (X.31.)  MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
62/2014. (X.31.)  MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztása
63/2014. (X.31.)  MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztása
64/2014. (X.31.)  MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztása
65/2014. (X.31.)  MÖK határozat Veszprém Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 1.0 változat elfogadásáról
66/2014. (X.31.)  MÖK határozat Veszprém megye területfejlesztési dokumentumaihoz illeszkedő 2014-es projektlista elfogadása
67/2014. (X.31.)  MÖK határozat Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
68/2014. (X.31.)  MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
69/2014. (XII. 18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-i zárt ülésének napirendjéről
70/2014. (XII. 18.) MÖK határozat Döntés a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj” 2014. évi adományozásáról
71 /2014. (XII. 18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-i nyílt ülésének napirendjéről
72/2014. (XII. 18.) MÖK határozat Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
73/2014. (XII. 18.) MÖK határozat Tag delegálása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba
74/2014. (XII. 18.) MÖK határozat Tag delegálása a Balaton Fejlesztési Tanácsba
75/2014. (XII. 18.) MÖK határozat Tag delegálása a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsba
76/2014. (XII. 18.) MÖK határozat Tag delegálása a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba és a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Veszprém Megyei Területi Albizottságába
77/2014. (XII. 18.) MÖK határozat Tanácskozási joggal állandó meghívott delegálása a Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsba
78/2014. (XII. 18.) MÖK határozat Tag delegálása a Balatoni Szövetségbe
79/2014. (XII. 18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
80/2014. (XII. 18.) MÖK határozat Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatosan benyújtott pályázatokról
81/2014. (XII. 18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. évi munkatervének megállapítása
82/2014. (XII. 18.) MÖK határozat Csopak község várossá nyilvánítási ügye
83/2014. (XII. 18.) MÖK határozat Tihany község várossá nyilvánítási ügye
84/2014. (XII. 18.) MÖK határozat Beszámoló az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú, „Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra” pályázat végrehajtásáról
85/2014. (XII. 18.) MÖK határozat Beszámoló a TOP-hoz kapcsolódó projektek Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányainak (EMT) készítéséről
86/2014. (XII. 18.) MÖK határozat Veszprém megye területfejlesztési dokumentumaihoz illeszkedő projektlista 2014. decemberi állománya
87/2014. (XII. 18.) MÖK határozat Beszámoló „Az egészségre építve!” című, TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 számú pályázat végrehajtásáról
88/2014. (XII. 18.) MÖK határozat Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról
89/2014. (XII. 18.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.