header1

2015 Tárgya
1/2015. (II. 12.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-ei ülésének napirendjéről
2/2015. (II. 12.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága új tagjának megválasztásáról
3/2015. (II. 12.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata függelékeinek hatályosításáról
4/2015. (II. 12.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke illetményének és költségtérítésének megállapítása tárgyban meghozott 58/2014. (X.31.) MÖK határozat módosítása
5/2015. (II. 12.) MÖK határozat Döntés a megyei közgyűlés elnöke 2015. évi szabadsága megállapításáról, és szabadságának ütemezéséről
6/2015. (II. 12.) MÖK határozat A megyei önkormányzati tartalék 2014. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 31/2014. (VII.10.) MÖK határozat módosítása
7/2015. (II. 12.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
8/2015. (II. 12.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló gazdasági programja
9/2015. (II. 12.) MÖK határozat Nemzetközi együttműködési megállapodás meghosszabbítása és módosítása
10/2015. (II. 12.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásának felülvizsgálatáról
11/2015. (II. 12.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásának felülvizsgálatáról
12/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területfejlesztési tevékenységéről
13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről
14/2015. (II. 12.) MÖK határozat Beszámoló a decentralizált pályázatok utóellenőrzéséről és zárásáról
15/2015. (II. 12.) MÖK határozat Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről
16/2015. (II. 12.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
17/2015. (II. 26.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. február 26-i ülésének napirendjéről
18/2015. (II. 26.) MÖK határozat Döntés Veszprém Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 (ITP) 2.0 változat előkészítése érdekében első körös intézkedési szintű forrásallokációs és indikátorvállalási javaslatról
19/2015. (II. 26.) MÖK határozat Döntés Veszprém Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 (ITP) 2.0 változat előkészítése érdekében a program szintű kiválasztási kritériumrendszerről
20/2015. (II. 26.) MÖK határozat Döntés Veszprém Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 2.0 változat előkészítése tervezési folyamatának továbbviteléről
21/2015. (IV.23.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 23-ai rendkívüli ülésének napirendjéről
22/2015. (IV.23.) MÖK határozat Döntés bírósági ülnökök jelöléséről
23/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai zárt ülésének napirendjéről
24/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: Döntés a Veszprémi Törvényszékre jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról
25/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: Döntés a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról
26/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: Döntés a fiatalkorúak büntető ügyeiben Veszprém megyében eljáró bíróságokra jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról
27/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai nyílt ülésének napirendjéről
28/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
29/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
30/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: Döntés tanácskozási joggal állandó meghívott delegálásáról a Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsba
31/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: Döntés tag delegálásáról az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba
32/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi közbeszerzéseiről
33/2015. (IV. 30.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
34/2015. (V. 7.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. május 7-i rendkívüli ülésének napirendjéről
35/2015. (V. 7.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal állományi létszámbővítése közfeladat fejlesztési projektek előkészítésében és megvalósításában való részvételhez
36/2015. (V. 7.) MÖK határozat: A Veszprém, Szeglethy utcai 103/3/A/34, a 103/3/A/35 hrsz.-ú irodahelyiségek és a 103/3/A/1 hrsz.-ú parkolóhelyek használati jogának visszavétele
37/2015. (V. 7.) MÖK határozat: Veszprém megye Integrált Területi Programja 2.0 változat véglegesítése
38/2015. (VI. 18.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-ai nyílt ülésének napirendjéről
39/2015. (VI. 18.) MÖK határozat A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása
40/2015. (VI. 18.) MÖK határozat Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2014. évi megvalósulásáról
41/2015. (VI. 18.) MÖK határozat Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága 2015. február 11. és május 5. között végzett tevékenységéről
42/2015. (VI. 18.) MÖK határozat A megyei területfejlesztési koncepció módosítása
43/2015. (VI. 18.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörében hozott döntéséről (III.)
44/2015. (VII. 23.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 23-ai rendkívüli ülésének napirendjéről
45/2015. (VII. 23.) MÖK határozat Veszprém megye Integrált Területi Programja 2.0 változat utómunkálatai
46/2015. (VII. 23.) MÖK határozat Javaslat a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet módosítására
47/2015. (IX. 17.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. szeptember 17-ei zárt ülésének napirendjéről
48/2015. (IX. 17.) MÖK határozat Döntés a Veszprémi Törvényszékre jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról
49/2015. (IX. 17.) MÖK határozat Döntés a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról
50/2015. (IX. 17.) MÖK határozat Döntés a fiatalkorúak büntető ügyeiben Veszprém megyében eljáró bíróságokra jelölt bírósági ülnökök megválasztásáról
51/2015. (IX. 17.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. szeptember 17-ei nyílt ülésének napirendjéről
52/2015. (IX. 17.) MÖK határozat Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjának megválasztása
53/2015. (IX. 17.) MÖK határozat Döntés Lasztovicza Jenő síremlékének állításáról
54/2015. (IX. 17.) MÖK határozat Beszámoló a megyei önkormányzat idegenforgalommal, sporttal kapcsolatos feladatai ellátásáról
55/2015. (IX. 17.) MÖK határozat KEHOP-1.2.0 azonosító számú, „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódómódszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című konstrukció keretében nevesített kiemelt projekt benyújtása
56/2015. (IX. 17.) MÖK határozat Támop-7.2.1-11/K azonosító számú, „Az OP lebonyolításával kapcsolatos egyéb feladatok” című konstrukció keretében megjelent tervezési felhívásra projektterv benyújtása
57/2015. (IX. 17.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)
58/2015. (X. 7.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. október 7-ei rendkívüli ülésének napirendjéről
59/2015. (X. 7.) MÖK határozat A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázat feladatainak módosítása
60/2015. (X. 7.) MÖK határozat „A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal állományi létszámbővítése közfeladat fejlesztési projektek előkészítésében és megvalósításában való részvételhez” tárgyú 35/2015. (V.7.) MÖK határozat visszavonása
61/2015. (X. 7.) MÖK határozat Javaslat a differenciált szolgáltatások megerősítésére és bevezetésére irányuló intézkedési tervhez
62/2015. (X. 7.) MÖK határozat A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi működésével kapcsolatos tájékoztatás és döntés
63/2015. (XI. 19.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. november 19-ei zárt ülésének napirendjéről
64/2015. (XI. 19.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés Ing. Hans Penz részére történő adományozásáról
65/2015. (XI. 19.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés Prof. Dr. Veress Gábor részére történő adományozásáról
66/2015. (XI. 19.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. november 19-ei nyílt ülésének napirendjéről
67/2015. (XI. 19.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról
68/2015. (XI. 19.) MÖK határozat Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben területi szereplőként meghatározott Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletéről
69/2015. (XI. 19.) MÖK határozat Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője személyében bekövetkezett változás tudomásulvétele
70/2015. (XI. 19.) MÖK határozat Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról
71/2015. (XI. 19.) MÖK határozat A megyei területfejlesztési koncepció módosításának előkészítése
72/2015. (XI. 19.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)
73/2015. (XII. 17.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei zárt ülésének napirendjéről
74/2015. (XII. 17.) MÖK határozat Döntés a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj” 2015. évi adományozásáról
75/2015. (XII. 17.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei nyílt ülésének napirendjéről
76/2015. (XII. 17.) MÖK határozat Döntés a megyei önkormányzati tartalék 2015. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 39/2015. (VI. 18.) MÖK határozat módosításáról
77/2015. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
78/2015. (XII. 17.) MÖK határozat Beszámoló a TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 azonosító számú, a „Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása” című projekt előrehaladásáról
79/2015. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. évi munkatervének megállapítása
80/2015. (XII. 17.) MÖK határozat Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága 2015. május 5. és december 4. között végzett tevékenységéről
81/2015. (XII. 17.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)