header1

2016 Tárgya
1/2016. (II. 11.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. február 11-ei nyílt ülésének napirendjéről
2/2016. (II. 11.) MÖK határozat Döntés-előkészítő bizottsági Munkacsoport megszüntetése
3/2016. (II. 11.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
4/2016. (II. 11.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal állományi létszámbővítéséről a 272/2014. (XI. 5.) kormányrendeletben megfogalmazott feladatok megvalósítása érdekében
5/2016. (II. 11.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
6/2016. (II. 11.) MÖK határozat A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
7/2016. (II. 11.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról
8/2016. (II. 11.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról
9/2016. (II. 11.) MÖK határozat TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra támogatási kérelem benyújtása
10/2016. (II. 11.) MÖK határozat Éves fejlesztési keret felülvizsgálata
11/2016. (II. 11.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)
12/2016. (III. 9.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. március 9-ei rendkívüli ülésének napirendjéről
13/2016. (III. 9.) MÖK határozat Döntés a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról
14/2016. (III. 9.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 1/2016. (III. 3.) Elnöki Utasítás rendelkezéséről, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátása céljából
15/2016. (III. 9.) MÖK határozat Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítás - előkészítő és javaslattevő fázis véleményezése
16/2016. (III. 9.) MÖK határozat Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi területfejlesztési tevékenységéről
17/2016. (III. 9.) MÖK határozat Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi területrendezési tevékenységéről
18/2016. (III. 9.) MÖK határozat Véleményezési eljárás megindítása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció módosításához
19/2016. (III. 9.) MÖK határozat Éves fejlesztési keret felülvizsgálat módosítása
20/2016. (III. 9.) MÖK határozat Veszprém Megye Integrált Területi Programjának módosítása
21/2016. (IV. 28.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. április 28-ai zárt ülésének napirendjéről
22/2016. (IV. 28.) MÖK határozat Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Borbély Zoltán r. alezredes részére történő adományozásáról
23/2016. (IV. 28.) MÖK határozat Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Zakar Zoltánné részére történő adományozásáról
24/2016. (IV. 28.) MÖK határozat Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Veszprém Megyei Vadászkamara részére történő adományozásáról
25/2016. (IV. 28.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. április 28-ai nyílt ülésének napirendjéről
26/2016. (IV. 28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
27/2016. (IV. 28.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 2. függelékének módosításáról
28/2016. (IV. 28.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról
29/2016. (IV. 28.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága alelnökének választásáról
30/2016. (IV. 28.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága alelnökének választásáról
31/2016. (IV. 28.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága alelnökének választásáról
32/2016. (IV. 28.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága alelnökének választásáról
33/2016. (IV. 28.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. évi munkatervének módosításáról
34/2016. (IV. 28.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett állományi létszámbővítéséről
35/2016. (IV. 28.) MÖK határozat Döntés a Kincstári Monitoring Rendszer működéséről
36/2016. (IV. 28.) MÖK határozat Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
37/2016. (IV. 28.) MÖK határozat Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi közbeszerzéseiről
38/2016. (IV. 28.) MÖK határozat Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről
39/2016. (IV. 28.) MÖK határozat Tájékoztató a Veszprém Megyei ITP. 2016. évi módosításának előrehaladásáról
40/2016. (IV. 28.) MÖK határozat A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosítása
41/2016. (IV. 28.) MÖK határozat Tájékoztató a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkájáról, javaslat működésének meghosszabbítására
42/2016. (IV. 28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Pannon Egyetem együttműködése a Danube CSR projektbe való becsatlakozással
43/2016. (IV. 28.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)
44/2016. (VI. 9.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. június 9-i rendkívüli ülésének napirendjéről
45/2016. (VI. 9.) MÖK határozat Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben területi szereplőként meghatározott Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletéről
46/2016. (VI. 30.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. június 30-i nyílt ülésének napirendjéről
47/2016. (VI. 30.) MÖK határozat A megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására pályázat benyújtása
48/2016. (VI. 30.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának elfogadása
49/2016. (VI. 30.) MÖK határozat Tájékoztató a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben területi szereplőként meghatározott Veszprém Megyei Önkormányzat delegáltjának munkájáról a döntés-előkészítő bizottságban
50/2016. (VI. 30.) MÖK határozat Póttag delegálása döntés-előkészítő bizottságba – döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben területi szereplőként meghatározott Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletéről
51/2016. (VI. 30.) MÖK határozat Veszprém Megyei ITP 2016-os módosítás munkaközi változata
52/2016. (VI. 30.) MÖK határozat Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2015. évi megvalósulásáról
53/2016. (VI. 30.) MÖK határozat A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosítása
54/2016. (VI. 30.) MÖK határozat Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2016. év I. félévi tevékenységéről
55/2016. (VI. 30.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), tájékoztatás a közgyűlés által a megyei jegyzőre átruházott feladat- és hatáskörben végzett tevékenységről (III.)
56/2016. (IX. 29.) MÖK határozat Döntés Dr. Horváth József képviselő zárt ülésen elhangzott indítványáról
57/2016. (IX. 29.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. szeptember 29-i zárt ülésének napirendjéről
58/2016. (IX. 29.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2016. évi adományozásáról
59/2016. (IX. 29.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. szeptember 29-i nyílt ülésének napirendjéről
60/2016. (IX. 29.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett állományi létszámának bővítéséről
61/2016. (IX. 29.) MÖK határozat Delegálás az „ATM for SMEs” projekt keretében működő tanácsadó csoportba
62/2016. (IX. 29.) MÖK határozat Állásfoglalás a Veszprém Megye Területrendezési Terve módosításának javaslattevő fázis és a kapcsolódó Környezeti Értékelés véleményeztetése során érkezett észrevételekről
63/2016. (IX. 29.) MÖK határozat Veszprém Megye Integrált Területi Programjának módosítása
64/2016. (IX. 29.) MÖK határozat Éves Fejlesztési Keret tervezése
65/2016. (IX. 29.) MÖK határozat Terület-specifikus mellékletek előkészítése 2016. évi Felhívásokhoz
66/2016. (IX. 29.) MÖK határozat Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról
67/2016. (IX. 29.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
68/2016. (XII. 1.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. december 1-jei nyílt ülésének napirendjéről
69/2016. (XII. 1.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottsága létrehozásáról
70/2016. (XII. 1.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet függelékeinek módosításáról
71/2016. (XII. 1.) MÖK határozat Döntés a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 47/2016. (VI. 30.) MÖK határozat módosításáról
72/2016. (XII. 1.) MÖK határozat Döntés letéti számla használatáról
73/2016. (XII. 1.) MÖK határozat Állásfoglalás a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció módosítási anyagának véleményeztetése során érkezett észrevételekről
74/2016. (XII. 1.) MÖK határozat Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról
75/2016. (XII. 1.) MÖK határozat Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2016. év II. félévi tevékenységéről
76/2016. (XII. 1.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
77/2016. (XII. 15.) MÖK határozat Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. december 15-i nyílt ülésének napirendjéről
78/2016. (XII. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
79/2016. (XII. 15.) MÖK határozat Veszprém Megye Integrált Területi Programjának módosítása
80/2016. (XII. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. évi munkatervének megállapítása
81/2016. (XII. 15.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)