header1

2005 Tárgya
1/2005. (II. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. február 17-ei ülésének napirendjeiről
2/2005. (II. 17.) MÖK határozat Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói állására benyújtott pályázatának elutasításáról
3/2005. (II. 17.) MÖK határozat Sótonyi Sándor, a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal igazgatói állására benyújtott pályázatának elutasításáról
4/2005. (II. 17.) MÖK határozat Molnár Péter, a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal igazgatói állására benyújtott pályázatának elutasításáról
5/2005. (II. 17.) MÖK határozat Csik Ferenc megbízásáról a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal igazgatójának
6/2005. (II. 17.) MÖK határozat Dr. Szabó Sándor delegálásáról a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium iskolaszékébe
7/2005. (II. 17.) MÖK határozat Kaiser Márta Alexandra delegálásáról a „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány kuratóriumába
8/2005. (II. 17.) MÖK határozat A Tapolcai Oktatási Intézményeket Fenntartó Társulási Tanácsba Ács János képviselő delegálásáról
9/2005. (II. 17.) MÖK határozat A várpalotai Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium vasipari tanműhelyének felújításáról CÉDE támogatási pályázattal
10/2005. (II. 17.) MÖK határozat A tihanyi 141 hrsz-ú ingatlan átsorolásáról az egyéb vagyoni körbe és elidegenítésre kijelöléséről
11/2005. (II. 17.) MÖK határozat Céltámogatási pályázat benyújtásáról az egészségügyi intézmények 2005. évi gép-műszer beszerzésére
12/2005. (II. 17.) MÖK határozat A Veszprém megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet szakmai terveinek elfogadásáról
13/2005. (II. 17.) MÖK határozat A farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet szakmai terveinek elfogadásáról
14/2005. (II. 17.) MÖK határozat A Devecseri Városi Könyvtár beiratkozási díjairól szóló rendelet-tervezettel való egyetértésről
15/2005. (II. 17.) MÖK határozat A Devecseri Városi Könyvtár költségvetési rendelet-tervezetével való egyetértésről
16/2005. (II. 17.) MÖK határozat A szakképzés helyzetéről, fejlesztési feladatairól a megyében
17/2005. (II. 17.) MÖK határozat Az Európai Információs Pont Kht. 2004. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
18/2005. (II. 17.) MÖK határozat Az Európai Információs Pont Kht. 2005. évi üzleti tervének elfogadásáról
19/2005. (II. 17.) MÖK határozat Beszámoló a Megyei Területfejlesztési Tanács munkájáról, a támogatott fejlesztésekről
20/2005. (II. 17.) MÖK határozat A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2005. évi célok meghatározásáról
21/2005. (II. 17.) MÖK határozat Veszprém Megyei Önkormányzat támogatása a 2004. december 26-ai szökőár áldozatainak megsegítéséről
22/2005. (II. 17.) MÖK határozat Interpellációra adott válasz elfogadásáról
23/2005. (II. 17.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (III.)
24/2005. (IV. 21.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. április 21-ei ülésének napirendjeiről
25/2005. (IV. 21.) MÖK határozat A Balatontourist Rt. 2004. évi beszámolójával és a nyereség felosztásával, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos tulajdonosi döntésről
26/2005. (IV. 21.) MÖK határozat Hanich Ferenc megbízásáról a dákai „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona igazgatójának
27/2005. (IV. 21.) MÖK határozat Kustos László megbízásáról a sümeg-nyírlakpusztai Pszichiátriai Betegek Otthona igazgatójának
28/2005. (IV. 21.) MÖK határozat Kuratóriumi tagok delegálásáról a „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány kuratóriumába
29/2005. (IV. 21.) MÖK határozat A Szülőföld program támogatásáról
30/2005. (IV. 21.) MÖK határozat Kérelem benyújtása kincstári vagyon körbe tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
31/2005. (IV. 21.) MÖK határozat A balatonalmádi „Kolostor Hotel” hasznosításáról
32/2005. (IV. 21.) MÖK határozat A Veszprém, Török Ignác u. 5. sz. és a Vár u. 12. szám alatti épületek használati jogának rendezéséről
33/2005. (IV. 21.) MÖK határozat A Veszprémi Egyetem fejlesztési tervének anyagi támogatásáról
34/2005. (IV. 21.) MÖK határozat Döntés folyószámla hitel felvételéről
35/2005. (IV. 21.) MÖK határozat A megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratainak módosításáról
36/2005. (IV. 21.) MÖK határozat Döntés címzett támogatási pályázat benyújtásáról az Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium 200 férőhelyes kollégium építésére vonatkozóan
37/2005. (IV. 21.) MÖK határozat Döntés címzett támogatási pályázat benyújtásáról a kamondi „Dr. Magyar Károly” Pszichiátriai Betegek Otthona rekonstrukciójára vonatkozóan
38/2005. (IV. 21.) MÖK határozat Döntés címzett támogatási pályázat benyújtásáról a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű rekonstrukciójának II. ütemére vonatkozóan
39/2005. (IV. 21.) MÖK határozat A Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Megyei Tüdőgyógyintézet létszámának csökkentéséről
40/2005. (IV. 21.) MÖK határozat A kamondi „Dr. Magyar Károly” Pszichiátriai Betegek Otthonában kialakított foglalkoztató további hasznosításáról
41/2005. (IV. 21.) MÖK határozat Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék által a címzett támogatásból finanszírozott egészségügyi beruházások, rekonstrukciók ellenőrzése során feltárt hibák, hiányosságok felszámolásáról
42/2005. (IV. 21.) MÖK határozat Beszámoló a megyei önkormányzat és intézményei 2004. évi közbeszerzéseiről
43/2005. (IV. 21.) MÖK határozat Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységéről
44/2005. (IV. 21.) MÖK határozat A megyei közgyűlés elnöke részére jutalom megállapításáról
45/2005. (IV. 21.) MÖK határozat M4-M8 gyorsforgalmi út megvalósításának előkészítését célzó együttműködési megállapodás elfogadásáról
46/2005. (IV. 21.) MÖK határozat Faller Jenő Szakképző Iskola vasipari tanműhelyének felújítására, korszerűsítésére a Megyei Területfejlesztési Tanácshoz CÉDE támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról
47/2005. (IV. 21.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
48/2005. (V. 19.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. május 19-ei ülésének napirendjeiről
49/2005. (V. 19.) MÖK határozat A Veszprémi Petőfi Színház igazgatójának megbízásáról
50/2005. (V. 19.) MÖK határozat Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
51/2005. (V. 19.) MÖK határozat A Kabóca Bábszínház igazgatói állásra kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
52/2005. (V. 19.) MÖK határozat „Csolnoky Ferenc” Megyei Kórház-Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába tagok választásáról
53/2005. (V. 19.) MÖK határozat Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet Felügyelő Tanácsába tagok választásáról
54/2005. (V. 19.) MÖK határozat Veszprém megye Területrendezési Tervének megyei szabályozási ajánlásairól
55/2005. (V. 19.) MÖK határozat Veszprém megye Területrendezési Tervének területrendezési intézkedési javaslatáról
56/2005. (V. 19.) MÖK határozat Az iskola-egészségügyi ellátás védőnői feladatainak átadásáról szerződés keretében az egyes önkormányzatok részére
57/2005. (V. 19.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő külsővati Idősek Otthona és Módszertani Intézményében oktató, továbbképző centrum befejezéséhez pályázat benyújtásának támogatásáról
58/2005. (V. 19.) MÖK határozat A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet pénzügyi konszolidációja és szakmai reorganizációja érdekében kötött szerződés módosításáról
59/2005. (V. 19.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédelmi Koncepciója Operatív Programjának módosításáról
60/2005. (V. 19.) MÖK határozat Pályázat benyújtása az állami gondoskodásból 1997. november 1-je előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatásáról
61/2005. (V. 19.) MÖK határozat A tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola és a Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosításáról
62/2005. (V. 19.) MÖK határozat Beszámoló a Társulási Tanácsok munkájáról
63/2005. (V. 19.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság komplex biztonság akcióprogramjáról Veszprém megyében 2005-2006.
64/2005. (V. 19.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
65/2005. (V. 26.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. május 26-ai rendkívüli ülésének napirendjéről
66/2005. (V. 26.) MÖK határozat A Kabóca Bábszínház igazgatójának megbízásáról
67/2005. (VI. 16.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. június 16-ai ülésének napirendjeiről
68/2005. (VI.16.) MÖK határozat Becsei Éva megbízásáról a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójának
69/2005. (VI. 16.) MÖK határozat Szabó József Attila megbízásáról a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának
70/2005. (VI. 16.) MÖK határozat Dörnyeiné Barabás Éva megbízásáról a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium igazgatójának
71/2005. (VI. 16.) MÖK határozat Csutiné Papp Orsolya megbízásáról a Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatójának
72/2005. (VI. 16.) MÖK határozat Falaki Csaba megbízásáról a Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának
73/2005. (VI. 16.) MÖK határozat Köszönetnyilvánítás Szigeti Károlynak az ajkai Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójának
74/2005. (VI. 16.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő 1.209.000.000.-Ft. össznévértékű Balatontourist Rt. részvények értékesítéséről
75/2005. (VI. 16.) MÖK határozat Baláca Római Kori Villagazdaság víz-, és szennyvízhálózatának kiépítéséhez pénzösszeg biztosításáról
76/2005. (VI. 16.) MÖK határozat Baláca Római Kori Villagazdaság középtávú fejlesztési céljainak megvalósításáról
77/2005. (VI. 16.) MÖK határozat Döntés alapítványok támogatásáról
78/2005. (VI. 16.) MÖK határozat A megyei önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények térítési díj emeléséből befolyó plusz bevétel biztosításáról az intézmény költségvetésében
79/2005. (VI. 16.) MÖK határozat Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséről
80/2005. (VI. 16.) MÖK határozat Előterjesztés a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézetbe telepítendő Onkológiai Centrum megvalósítása érdekében
81/2005. (VI. 16.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában Sümeg-Nyírlakpusztán működtetett Pszichiátriai Betegek Otthona áthelyezéséről
82/2005. (VI. 16.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
83/2005. (IX. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. szeptember 15-ei ülésének napirendjei
84/2005. (IX. 15.) MÖK határozat Köszönetnyilvánítás a bakonybéli és egyéb helyeken bekövetkezett természeti katasztrófa okozta károk elhárításáért
85/2005. (IX. 15.) MÖK határozat Jungvert Valéria megbízása a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatójának 
86/2005. (IX. 15.) MÖK határozat  A révfülöpi 1178/5 és a 1178/7 helyrajzi számú ingatlanok elidegenítésre kijelölése
87/2005. (IX. 15.) MÖK határozat  A 74/2005.(VI.16.) MÖK határozat végrehajtása; a Balatontourist Rt. részvények eladásából befolyt vételár felhasználása
88/2005. (IX. 15.) MÖK határozat  A romániai, székelyföldi árvízkárosultak megsegítése
89/2005. (IX. 15.) MÖK határozat  Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium alapító okiratának módosítása
90/2005. (IX. 15.) MÖK határozat  A farkasgyepűi tüdőgyógyintézet létszámcsökkentéséről szóló 39/2005. (IV.21.) MÖK határozat 2. pontjának módosítása
91/2005. (IX. 15.) MÖK határozat  Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére
92/2005. (IX. 15.) MÖK határozat  Várpalota, Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium vasipari tanműhelyének felújítására CÉDE pályázat módosítása
93/2005. (IX. 15.) MÖK határozat  A dákai „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona címzett támogatás segítségével megvalósuló rekonstrukciójához rendelt pénzügyi ütemezés módosítása
94/2005. (IX. 15.) MÖK határozat  Döntés az egészségügyi intézmények részére céltámogatással beszerzésre kerülő orvosi gép-műszerekről
95/2005. (IX. 15.) MÖK határozat  Közgyűjteményi intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár rekonstrukció II. ütem; múzeumi restaurátorközpont kialakítása) terület- és régiófejlesztési célelőirányzathoz tartozó pályázat
96/2005. (IX. 15.) MÖK határozat  Az Onkológiai Centrum megvalósítása a megyei kórházban
97/2005. (IX. 15.) MÖK határozat  Fekvőbeteg szülészet-nőgyógyászati-, illetve sebészeti szakellátás feladatainak átvétele Zirc Város Önkormányzatától
98/2005. (IX. 15.) MÖK határozat  Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
99/2005. (IX. 15.) MÖK határozat  A megyei közgyűlés elnöke részére jutalom megállapítása
100/2005. (IX. 15.) MÖK határozat  Döntés alapítványok támogatásáról
101/2005. (IX. 15.) MÖK határozat  A Veszprém megyében létesítendő új mentőállomások építésének, illetve a meglévők korszerűsítésének pénzügyi támogatása
102/2005. (IX. 15.) MÖK határozat  Kultúra 2000 pályázat benyújtása a Balatonalmádi művésztelep és galéria működtetésére, nemzetközi kiállítások szervezésére
103/2005. (IX. 15.) MÖK határozat  Kultúra 2000 pályázat keretében Kovászna megye önrészének biztosítása
104/2005. (IX. 15.) MÖK határozat  Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
105/2005. (X. 13.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. október 13-ai ülésének napirendjei
106/2005. (X. 13.) MÖK határozat Dr. Gaál Zoltán részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása
107/2005. (X. 13.) MÖK határozat Dr. Markovszky György részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása
108/2005. (X. 13.) MÖK határozat Vágfalvi Ottó részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása
109/2005. (X. 13.) MÖK határozat Balatonfüredi Városi Fúvószenekar részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása
110/2005. (X. 13.)  MÖK határozat Az Onkológiai Centrum megvalósítása a megyei kórházban
111/2005. (X. 13.) MÖK határozat Önkormányzati biztos kirendelése a Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézethez
112/2005. (X. 13.) MÖK határozat Kötelezettségvállalás a Faller Jenő Szakképző Iskola vasipari tanműhelyének felújításához szükséges önrész visszapótlására
113/2005. (X. 13.) MÖK határozat Hitelfelvétel a Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet adósságállományának kezelésére
114/2005. (X. 13.)  MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
115/2005. (XI. 10.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. november 10-ei ülésének napirendjei
116/2005. (XI. 10.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédelmi Koncepciójának módosítása
117/2005. (XI. 10.) MÖK határozat A Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság igazgatói állásra kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása
118/2005. (XI. 10.) MÖK határozat Az Onkológiai Centrum megvalósítására vonatkozó szakmai program és beruházási javaslat elfogadása
119/2005. (XI. 10.) MÖK határozat Hitelfelvétel az Onkológiai Centrum létesítéséhez
120/2005. (XI. 10.) MÖK határozat A sümegi Kisfaludy-Ramassetter Gimnázium és Kollégium, Általános és Zeneiskola, Gyógypedagógiai Általános Iskola és Nevelési Tanácsadó igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
121/2005. (XI. 10.) MÖK határozat A Balatonalmádi, Veszprémi út 83. szám alatti ingatlan (Kolostor Hotel) kollégiumi célra történő hasznosítása
122/2005. (XI. 10.) MÖK határozat Hitelfelvétel a Közkincs Hitelprogram I.-re beadott pályázattal kapcsolatban
123/2005. (XI. 10.) MÖK határozat Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének  I-III. negyedévi és év végéig várható teljesítéséről
124/2005. (XI. 10.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat éves ellenőrzési terve 2006-ra
125/2005. (XI. 10.) MÖK határozat A Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat alapító okiratának módosítása
126/2005. (XI. 10.) MÖK határozat Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium alapító okiratának módosítása
127/2005. (XI. 10.) MÖK határozat A Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítása
128/2005. (XI. 10.) MÖK határozat A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítása
129/2005. (XI. 10.) MÖK határozat Veszprém megye turisztikai koncepciójából adódó, középtávra kijelölt feladatok teljesítése
130/2005. (XI. 10.) MÖK határozat A 215/2003. (XI. 13.) MÖK határozat módosítása
131/2005. (XI. 10.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
132/2005. (XI. 10.) MÖK határozat A 79/2005. (VI. 16.), valamint a 91/2005. (IX. 15.) MÖK határozat módosítása  
133/2005. (XII. 8.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. december 8-ai ülésének napirendjeiről
134/2005. (XII. 8.) MÖK határozat A Balatontourist Rt. részvények eladásából befolyt vételár felhasználásáról szóló döntés alapján az egyes ágazati fejlesztési koncepciók felülvizsgálatáról
135/2005. (XII. 8.) MÖK határozat „Somlót Pártolók Társasága” együttműködési megállapodásának elfogadásáról
136/2005. (XII. 8.) MÖK határozat Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciójáról
137/2005. (XII. 8.) MÖK határozat Gyermekvédelmi szolgáltatások tekintetében feladat-ellátási szerződéskötésről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával
138/2005. (XII. 8.) MÖK határozat Fekvőbeteg tüdőgyógyászati szakellátás feladatainak átvételéről Ajka Város Önkormányzatától
139/2005. (XII. 8.) MÖK határozat Az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium energiarendszer korszerűsítését szolgáló pályázat benyújtásáról
140/2005. (XII. 8.) MÖK határozat Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított közalapítványok 2004. évi tevékenységéről
141/2005. (XII. 8.) MÖK határozat A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2006. évi célok meghatározásáról
142/2005. (XII. 8.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. évi munkatervének megállapításáról
143/2005. (XII. 8.) MÖK határozat Döntés alapítványok támogatásáról
144/2005. (XII. 8.) MÖK határozat Hitelfelvétel a megyei intézmények mosodáinak energia-takarékos korszerűsítése céljából a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett önkormányzati infrastruktúra -fejlesztési hitelprogram keretében
145/2005. (XII. 8.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)