header1

2006 Tárgya
1/2006. (II. 16.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. február 16-ai ülésének napirendjei
2/2006. (II. 16.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Országgyűlési Egyéni Választókerületek Választási Bizottságai és a Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 2002-2006. közötti munkájáért köszönetnyilvánítás
3/2006. (II. 16.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Országgyűlési Egyéni Választókerületek Választási Bizottságai és a Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
4/2006. (II. 16.) MÖK határozat Egyes költségvetést érintő feladatok áttekintése
5/2006. (II. 22.) MÖK határozat Beszámoló a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház – Rendelőintézetben az önkormányzati biztos működésének eredményéről
6/2006. (II. 22.) MÖK határozat Intézményi létszámcsökkentések elrendelése
7/2006. (II. 22.) MÖK határozat A Devecseri Városi Könyvtár 2006. évi költségvetésének megállapításával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása
8/2006. (II. 22.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat által kötött közoktatási társulási megállapodások felülvizsgálata
9/2006. (II. 22.) MÖK határozat A dákai „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona alapító okiratának módosítása
10/2006. (II. 22.) MÖK határozat Céltámogatási pályázat benyújtása az egészségügyi intézmények 2006. évi gép-műszer beszerzésére
11/2006. (II. 22.) MÖK határozat Pályázat benyújtása a Zirc, Bakonyi Természettudományi Múzeum kitelepítésének fedezetbiztosításához
12/2006. (II. 22.) MÖK határozat Pályázat benyújtása a szőci Idősek Otthona főépülete tetőhéjazat cseréjének megvalósítása érdekében
13/2006. (II. 22.) MÖK határozat Fenntartói képviselők delegálása szakképzési szakmai tanácsadó testületekbe
14/2006. (II. 22.) MÖK határozat Európai Uniós források bevonása a Regionális Onkológiai Centrum beruházásának fedezetébe
15/2006. (II. 22.) MÖK határozat Az Európai Információs Pont Kht. 2005. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása
16/2006. (II. 22.) MÖK határozat Az Európai Információs Pont Kht.. 2006. évi üzleti tervének elfogadása
17/2006. (II. 22.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, és  a megyei önkormányzat Turisztikai Hivatala, valamint a Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda közötti feladatmegosztás
18/2006. (II. 22.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
19/2006. (III. 23.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. március 23-ai rendkívüli ülésének napirendjéről
20/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. április 20-ai ülésének napirendjeiről
21/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Horváth Lívia megbízásáról a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága igazgatójának
22/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet főigazgatói állására pályázat kiírásáról
23/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Közoktatási társulások támogatásáról
24/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Döntés a Szentgál, Malom u. 12. szám alatt lévő 454 hrsz-ú ingatlan szentgáli önkormányzat részére történő átadásáról
25/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Ingatlan használati jogának átadásáról a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat részére
26/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: A sümeg-nyírlakpusztai pszichiátriai betegek otthona ingatlan együttesének elidegenítésre kijelöléséről
27/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Döntés folyószámla-hitelkeret szerződés meghosszabbításáról
28/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Döntés címzett támogatási pályázat benyújtásáról a kamondi „Dr. Magyar Károly” Pszichiátriai Betegek Otthona rekonstrukciójára vonatkozóan
29/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Döntés címzett támogatási pályázat benyújtásáról a Veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciójára vonatkozóan
30/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Pályázat benyújtásáról a szakképzési programok előkészítését szolgáló, szakképző intézmények fejlesztésére vonatkozó, az intézmények infrastrukturális és az intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tervek elkészítésére
31/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Jogú Város ajándékozási indítványáról a Regionális Onkológiai Centrum parkolási kérdéseinek megoldására
32/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: A Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthonán belül működtetett csecsemőrészleg létszámának csökkentéséről
33/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Pályázat benyújtásáról az állami gondoskodásból 1997. november 1-je előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására
34/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
35/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Beszámoló a megyei önkormányzat és intézményei 2005. évi közbeszerzéseiről
36/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás közbeszerzéséhez kapcsolódó kiinduló feltételek meghatározásáról
37/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: A megyei közgyűlés elnöke részére jutalom megállapításáról
38/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Balatontourist részvények eladásából befolyt bevétel felhasználásának megindítására vonatkozó javaslatról
39/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Döntés alapítványok támogatásáról
40/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Csatlakozásról a Balatonfüred és Környéke Borút Egyesülethez
41/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
42/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Rendőr-főkapitány vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról, valamint Veszprém Megye Biztonságáért integrált társadalmi bűn- és baleset-megelőzési program végrehajtásával kapcsolatos 2005. évi tevékenységéről
43/2006. (IV. 20.) MÖK határozat: Veszprém megye biztonságának komplex megerősítéséről tűz- és katasztrófavédelmi szempontból, különös tekintettel az ellátatlan, fehér foltnak minősülő területek és kistérségek célirányos segítésére
44/2006. (VI. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. június 15-ei ülésének napirendjeiről
45/2006. (VI. 15.) MÖK határozat Bőle Károlyné megbízásáról a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának
46/2006. (VI. 15.) MÖK határozat Tárkányi Tibor megbízásáról a III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola igazgatójának
47/2006. (VI. 15.) MÖK határozat Tobakné Bella Mária megbízásáról a Kisfaludy-Ramassetter Középiskola, Kollégium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény, Nevelési Tanácsadó igazgatójának
48/2006. (VI. 15.) MÖK határozat Péni Béla megbízásáról a Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának
49/2006. (VI. 15.) MÖK határozat Dr. Rácz Jenő megbízásáról a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet főigazgatójának
50/2006. (VI. 15.) MÖK határozat Beszámoló a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház – Rendelőintézetben az önkormányzati biztos tevékenységéről
51/2006. (VI. 15.) MÖK határozat A Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, valamint a megyei fenntartású közoktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról
52/2006. (VI. 15.) MÖK határozat Megyei fenntartású közművelődési – közgyűjteményi intézmények alapító okiratainak módosításáról
53/2006. (VI. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat külsővati Idősek Otthona és Módszertani Intézménye alapító okiratának módosításáról
54/2006. (VI. 15.) MÖK határozat Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséről
55/2006. (VI. 15.) MÖK határozat Utógondozó otthon kialakításáról a Veszprém Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi szakellátórendszerében
56/2006. (VI. 15.) MÖK határozat Közgyűjteményi intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár rekonstrukció II. ütem; múzeumi restaurátorközpont kialakítása) terület- és régiófejlesztési célelőirányzathoz tartozó pályázattal megvalósított beruházás beszámoló jelentéséről
57/2006. (VI. 15.) MÖK határozat A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott zirci beruházások pénzügyi ütemének módosításáról
58/2006. (VI. 15.) MÖK határozat Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott szőci beruházások pénzügyi ütemének módosításáról
59/2006. (VI. 15.) MÖK határozat A munka-rehabilitációs foglalkoztatás feltételeinek kialakításáról a szociális intézményekben
60/2006. (VI. 15.) MÖK határozat Az ajkai 2330 hrsz-ú ingatlan átsorolásáról és használatba adásáról
61/2006. (VI. 15.) MÖK határozat Az ajkai 1572/2 hrsz-ú ingatlan átsorolásáról és használatba adásáról
62/2006. (VI. 15.) MÖK határozat Döntés alapítványok támogatásáról
63/2006. (VI. 15.) MÖK határozat Fogszabályozási szakellátás feladatainak átadásáról Balatonfüred Város Önkormányzatának
64/2006. (VI. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat bizottságainak és tanácsnokainak beszámolója a megválasztásuk óta végzett tevékenységükről
65/2006. (VI. 15.) MÖK határozat Döntés a „Pályázati Önerő Kiegészítő Keret” című pályázati felhívásra beérkezett pályázatokról (III)
66/2006. (VI. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat által alapított „Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
67/2006. (VI. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat által alapított „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” alapító okiratának módosításáról
68/2006. (VI. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat által alapított „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
69/2006. (VI. 15.) MÖK határozat Dr. Áldozó Tamás interpellációjára adott válasz elfogadásáról
70/2006. (VI.15. ) MÖK határozat A 140/2000. (XI. 23.) MÖK határozat módosításáról
71/2006. (VI. 15.) MÖK határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
72/2006. (VIII. 3.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. augusztus 3-ai rendkívüli ülésének napirendjei
73/2006. (VIII. 3.) MÖK határozat: Felterjesztés a DESIRO motorvonatok közlekedésével kapcsolatban
74/2006. (VIII. 3.) MÖK határozat: Felterjesztés a vasúti szárnyvonalak tervezett megszüntetése ellen
75/2006. (VIII. 3.) MÖK határozat: Munkabizottság létrehozása a vasúti szárnyvonalak hatékonyságának vizsgálatára
76/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. szeptember 14-ei ülésének napirendjeiről
77/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Kádár Tibor részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásáról
78/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Dr. Czirner József részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásáról
79/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Sarkadi Nagy Antalné részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásáról
80/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság Zenekara részére Veszprém Megye érdemrendje kitüntetés adományozásáról
81/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézetben Onkoradiológiai Centrum orvostechnológiai eszközök beszerzésére beérkezett ajánlatok bírálatáról
82/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat elhelyezése kártalanításból
83/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
84/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: A Balatonalmádi 2347/2 helyrajzi számú ingatlan elidegenítésre kijelöléséről
85/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: A Lesencetomaji Önkormányzat felajánlásáról a Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona területének kiegészítésére
86/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Veszprém, Vár u. 12. szám alatti ingatlan telekrendezéséről
87/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Egyházi tulajdonú könyvek visszajuttatásáról
88/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház – Rendelőintézetben az önkormányzati biztos tevékenységéről
89/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Veszprém megye fekvőbeteg szakellátásának átalakításáról
90/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat kezdeményezése a balatonfüredi intézmények térítésmentes átadásáról  
91/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: A veszprémi  4796 hrsz-ú ingatlanon (vérellátó melletti parkoló) parkolóház megvalósítási lehetőségeinek vizsgálatáról
92/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Beszámoló a „Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épületállomány” címzett állami támogatással megvalósult beruházásról
93/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséről
94/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Pályázati önrész biztosításáról a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium számára
95/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: „PÁLYÁZATI ÖNERŐ KIEGÉSZÍTŐ KERET” című pályázatra beérkezett pályaművek elbírálásáról (VII)
96/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2006 közötti időszakban végzett tevékenységéről
97/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Beszámoló a vasúti szárnyvonalak megszüntetésével kapcsolatos munkabizottság tevékenységéről
98/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Veszprém megye biztonságának komplex megerősítése tűz- és katasztrófavédelmi szempontból, különös tekintettel az ellátatlan, fehér foltnak minősülő területek és kistérségek célirányos segítéséről
99/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Intézkedési Terv a Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről szóló számvevői jelentéshez
100/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Döntés alapítványok támogatásáról
101/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Az Új Horizont Folyóirat és Könyvkiadó Alapítvány alaptőkéjének felszabadításáról
102/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: A 24/2006. (IV.20.) MÖK határozat 2. pontjának módosításáról
103/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Az 54/2006. (VI. 15.) MÖK határozattal benyújtott létszámcsökkentési pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatról
104/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
105/2006. (X. 12.) MÖK határozat: Napirend elfogadásáról
106/2006. (X. 12.) MÖK határozat: A szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztásáról
107/2006. (X. 12.) MÖK határozat: A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról
108/2006. (X. 12.) MÖK határozat: Lasztovicza Jenő megválasztásáról a megyei közgyűlés elnökének
109/2006. (X. 12.) MÖK határozat: A közgyűlés elnöke illetményének megállapításáról
110/2006. (X. 12.) MÖK határozat: Talabér Márta megválasztásáról a megyei közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének
111/2006. (X. 12.) MÖK határozat: Pálfy Sándor megválasztásáról a megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének
112/2006. (X. 12.) MÖK határozat: A közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke illetményének megállapításáról
113/2006. (X. 12.) MÖK határozat: A megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
114/2006. (X. 12.) MÖK határozat: A megyei közgyűlés Ügyrendi és Igazgatási Bizottságának megválasztásáról
115/2006. (X. 26.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. október 26-ai ülésének napirendjei
116/2006. (X. 26.) MÖK határozat: Galambos Szilvia megválasztása a közoktatás megyei fejlesztését koordináló tanácsnoknak
117/2006. (X. 26.) MÖK határozat: Dr. Áldozó Tamás megválasztása a közgyűlési képviselőcsoportok együttműködését koordináló tanácsnoknak
118/2006. (X. 26.) MÖK határozat: Kovács Zoltán János megválasztása a gazdasági kapcsolatok tanácsnokának
119/2006. (X. 26.) MÖK határozat: Pál Béla megválasztása a térségi együttműködés tanácsnokának
120/2006. (X. 26.) MÖK határozat: Bebesi István megválasztása a közlekedési infrastruktúra fejlesztés tanácsnokának
121/2006. (X. 26.) MÖK határozat: Márton Szabolcs megválasztása az Ügyrendi Bizottság tagjának
122/2006. (X. 26.) MÖK határozat: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megválasztása
123/2006. (X. 26.) MÖK határozat: Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megválasztása
124/2006. (X. 26.) MÖK határozat: A Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság megválasztása
125/2006. (X. 26.) MÖK határozat: Az Egészségügyi Bizottság megválasztása
126/2006. (X. 26.) MÖK határozat: A Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság megválasztása
127/2006. (X. 26.) MÖK határozat: A Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága megválasztása
128/2006. (X. 26.) MÖK határozat: A Gazdasági és Területrendezési Bizottság megválasztása
129/2006. (X. 26.) MÖK határozat: A Város-Megye Egyeztető Bizottság tagjainak megválasztása
130/2006. (X. 26.) MÖK határozat: Vasúti szárnyvonalak megszüntetésével kapcsolatos ideiglenes bizottság létrehozása
131/2006. (X. 26.) MÖK határozat: Fenntartói hozzájárulás és kötelezettségvállalás a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet pályázatához
132/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. december 7-ei ülésének napirendjeiről
133/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I-III. negyedévi és az év végéig várható teljesítéséről
134/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójáról
135/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Illetékhivatal 2007. január 1-jei szervezeti változásával kapcsolatos intézkedésekről
136/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház – Rendelőintézetben az önkormányzati biztos tevékenységéről
137/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: Létszámcsökkentésről a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézetben
138/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: A Veszprém megyében található önkormányzati fenntartású kórházak közös pályázata az egészségügyi ellátórendszer struktúrájának átalakításáráról
139/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: Hitelfelvételről a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Megyei Kórház-Rendelőintézet adósságállományának kezelésére
140/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi ellenőrzési tervéről
141/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított közalapítványok 2005. évi tevékenységéről
142/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2007. évi célok meghatározása
143/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. I. félévi munkatervének megállapításáról
144/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: Döntés az önkormányzati fejlesztési célú, európai uniós pályázatok előkészítésének támogatására érkezett pályázatról
145/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: Döntés alapítványok támogatásáról
146/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
147/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: Köszönetnyilvánításról a lejárt megbízatású Intézményfenntartó Társulási Tanácsok tagjai részére
148/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: Delegálásról a Kabóca Bábszínház fenntartóit képviselő Intézményirányító Társulási Tanácsba 
149/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: Delegálásról a Sümegi Közoktatási Intézményi Társulási Tanácsba
150/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: Delegálásról a Zirci Közoktatási Intézményi Társulási Tanácsba
151/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: Delegálásról a Tapolcai Oktatási Intézményeket Fenntartó Tanácsba
152/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: Delegálásról a Balatonfüredi Közoktatási Intézményi Társulási Tanácsba
153/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: Iskolaszékekbe delegált tagok visszahívásáról
154/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: Képviselők iskolaszékekbe történő megválasztásáról
155/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: Érdekképviseleti fórumok tagjai megbízásának visszavonása, valamint új tagok megválasztásáról
156/2006. (XII. 7.) MÖK határozat: Európai Információs Pont Kht. Felügyelő Bizottságába tagok választásáról