header1

2007 Tárgya
1/2007. (II. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. február 22-ei ülésének napirendjeiről
2/2007. (II. 22.) MÖK határozat: Döntés a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatójának kérelméről
3/2007. (II. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Irodájának megszüntetéséről
4/2007. (II. 22.) MÖK határozat: Az intézményi szervezeti változások miatti létszámcsökkentés elrendeléséről
5/2007. (II. 22.) MÖK határozat: Hároméves szakképzésfejlesztési terv elfogadásáról
6/2007. (II. 22.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára alapításáról
7/2007. (II. 22.) MÖK határozat: Pályázati önrész biztosításáról a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium számára
8/2007. (II. 22.) MÖK határozat: Veszprém, Victor H. u. 3. szám alatti 5690 hrsz-ú ingatlan átsorolásáról az egyéb vagyon körébe
9/2007. (II. 22.) MÖK határozat: A Devecseri Városi Könyvtár 2007. évi költségvetésének megállapításával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról, a társulási megállapodás felmondásáról
10/2007. (II. 22.) MÖK határozat: A Közép-dunántúli Regionális Egészségfejlesztési Tanácsnak a szakellátási normatívák elosztásával kapcsolatos döntésének a jóváhagyásáról
11/2007. (II. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház – Rendelőintézet struktúrájának az átalakításával kapcsolatos döntésekről
12/2007. (II. 22.) MÖK határozat: A megyei önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmények térítési díjas szolgáltatásairól szóló szabályzatok jóváhagyásáról
13/2007. (II. 22.) MÖK határozat: Beszámoló a megyei önkormányzat által fenntartott fogyatékosok és pszichiátriai betegek ellátásáról gondoskodó intézményekben az újszerű foglalkoztatás tapasztalatairól
14/2007. (II. 22.) MÖK határozat: Döntés a „Szemünk Fénye” program keretei között megvalósítandó energiafelhasználás-korszerűsítési ajánlatokról a megyei intézmények körében
15/2007. (II. 22.) MÖK határozat: Felterjesztés egyes vasúti szárnyvonalakon történő személyszállítás szüneteltetése ügyében
16/2007. (II. 22.) MÖK határozat: Az Európai Információs Pont Kht. 2006. évi beszámolójának elfogadásáról
17/2007. (II. 22.) MÖK határozat: Az Európai Információs Pont Kht. 2007. évi üzleti tervének elfogadásáról
18/2007. (II. 22.) MÖK határozat: Együttműködési megállapodás Maine-et-Loire megyével, valamint Kovászna és Maine-et-Loire megyékkel
19/2007. (II. 22.) MÖK határozat: A 42/2006. (IV. 20.) MÖK határozat 2. pontjának módosításáról
20/2007. (II. 22.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
21/2007. (II. 22.) MÖK határozat: A „Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány” alapító okiratának módosítása, a kuratórium kiegészítéséről
22/2007. (II. 22.) MÖK határozat: A „Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása, a kuratórium kiegészítéséről
23/2007. (II. 22.) MÖK határozat: A „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány alapító okiratának módosítása, a kuratórium kiegészítéséről
24/2007. (II. 22.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratának módosítása, a kuratórium kiegészítéséről
25/2007. (II. 22.) MÖK határozat: A „Veszprém Megye Kultúrájáért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása, a kuratórium kiegészítéséről
26/2007. (II. 22.) MÖK határozat: A „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása, a kuratórium kiegészítéséről
27/2007. (II. 22.) MÖK határozat: A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” alapító okiratának módosítása, a kuratórium kiegészítéséről
28/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. április 19-ei ülésének napirendjeiről
29/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Megyei Bírósági ülnökök megválasztásáról
30/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Munkaügyi Bírósági ülnökök megválasztásáról
31/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bírósági ülnökök megválasztásáról
32/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: A Balatontourist Zrt. részvények adásvételére vonatkozó szerződés módosításáról
33/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról, valamint Veszprém Megye Biztonságáért integrált társadalmi bűn- és baleset-megelőzési program 2006. évi megvalósításáról
34/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: A Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatójának megbízásáról
35/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Madarász Lajos, a Veszprém Megyei Levéltár igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről
36/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Dr. Praznovszky Mihály, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről
37/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Dr. Molnár Attila, a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről
38/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára igazgatói állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról, a Kincstár alapításáról szóló határozat hatályon kívül helyezéséről
39/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Az Európai Információs Pont Kht. részére támogatási összeg időarányos folyósításáról
40/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Az Európai Információs Pont Kht. ügyvezetőjének megbízásáról, a Kht. alapító okiratának módosításáról
41/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Pályázat könyvvizsgálói feladat ellátásáról
42/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
43/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Céltámogatásról lemondásáról
44/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007-2010. évekre szóló gazdasági programjáról
45/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: A Megyei Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az egészségügyi ellátás helyzetéről, különös tekintettel a megyében élő idősekre
46/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Ellátási szerződések megkötése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátási feladatok átvállalásáról
47/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: A Megyei Pedagógiai Intézet elhelyezésének rendezése
48/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság elhelyezésének rendezése
49/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium  elhelyezésének rendezése
50/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Döntés folyószámla-hitelkeret szerződés meghosszabbításáról
51/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet gazdasági helyzetének alakulásáról
52/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Tájékoztató a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet struktúra-változásával kapcsolatos fenntartói lépésekről
53/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Tag delegálása az egészségügyi dolgozókkal szembeni etikai eljárás lefolytatására létrehozott Veszprém Megyei Etikai Tanácsba
54/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Pályázat benyújtása a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására
55/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum új elhelyezése, TRFC pályázati támogatással megvalósuló beruházás lezárásáról
56/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: A Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Megyei Önkormányzat között ingatlan tulajdonjogának rendezéséről
57/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: A Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Megyei Önkormányzat között ingatlanok használatának rendezéséről
58/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Balatonakali 0123/20 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre kijelöléséről
59/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: A Kisfaludy Ramassatter Középiskola, Kollégium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosításáról
60/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: A Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosításáról
61/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Közoktatási, egészségügyi és szociális intézmények alapító okiratainak módosításáról
62/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Intézményfenntartó társulásra vonatkozó ajánlattétel elutasításáról
63/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Döntés a megyei fenntartású intézmények közoktatási feladatainak ellátásáról
64/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Döntés a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium közoktatási feladatainak társulásos formában történő ellátásáról
65/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Döntés a nem megyei fenntartású intézmények közoktatási feladatainak ellátásáról
66/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Döntés a zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola gyógypedagógiai feladatainak társulásos formában történő ellátásáról
67/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Döntés a nevelési tanácsadók működtetéséről
68/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Döntés Balatonfűzfő Önkormányzatának alapfokú művészetoktatási feladatai átvállalásának elutasításáról
69/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság nagyvázsonyi Tájházának átadása a települési önkormányzatnak
70/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság tihanyi Tájházának átadása a települési önkormányzatnak
71/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság részéről a badacsonyi Szegedy Róza Ház és az Egry József Emlékmúzeum átadása a települési önkormányzatnak
72/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság részéről a balatonfüredi Jókai Villa átadása a települési önkormányzatnak
73/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságnál a Kővágóörs-Pálköve-i Bajcsy-Zsilinszky Endre Emlékmúzeum működtetésének szüneteltetéséről
74/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság alapító okiratának módosításáról
75/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Megyei módszertani feladatokat ellátó szociális intézmény kijelöléséről
76/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Tájékoztató a megyei önkormányzat, a Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az intézményei 2006. évi közbeszerzéseiről
77/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítási javaslatának véleményezéséről
78/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosítási javaslatának véleményezése
79/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: A Volán társaságok részvénycsomagjának önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos igénybejelentésről
80/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: A Győr-Veszprém közti vasútvonalon a személyszállítás fenntartásáról
81/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Együttműködési megállapodás aláírásáról a megyei nyugdíjas szervezetekkel
82/2007. (IV. 19.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.), valamint a 4/2007. (II. 22.) MÖK határozat módosításáról
83/2007. (VI. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 14-ei ülésének napirendjeiről
84/2007. (VI. 14.) MÖK határozat: A Veszprémi Petőfi Színház gazdasági helyzete miatt szükséges intézkedésről
85/2007. (VI. 14.) MÖK határozat: Hitelfelvétel a Veszprémi Petőfi Színház adósságállományának kezelésére
86/2007. (VI. 14.) MÖK határozat: Devecseri Városi Könyvtár igazgatói pályázatának véleményezése
87/2007. (VI. 14.) MÖK határozat: Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Bt könyvvizsgálói feladatokkal történő megbízása
88/2007. (VI. 14.) MÖK határozat: Elvi döntés vagyonhasznosító társaság létrehozásáról
89/2007. (VI. 14.) MÖK határozat: Felterjesztés benyújtása a szociális intézményekben fizetendő térítési díjakat érintő szabályozás tárgyában
90/2007. (VI. 14.) MÖK határozat: Pályázat benyújtása az állami gondoskodásból 1997. november 1-je előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására
91/2007. (VI. 14.) MÖK határozat: Pályázat a létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére
92/2007. (VI. 14.) MÖK határozat: Egyes intézményeknél létszámcsökkentés elrendelése
93/2007. (VI. 14.) MÖK határozat: A Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon megszüntetése, és a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága szervezetének módosítása
94/2007. (VI. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézetben létszámcsökkentés elrendelése
95/2007. (VI. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet gazdasági helyzetének alakulása
96/2007. (VI. 14.) MÖK határozat: Szakellátási feladat átvétele Sümeg és Zirc Városok Önkormányzataitól
97/2007. (VI. 14.) MÖK határozat: Szakmai program és beruházási javaslat jóváhagyása a Veszprémi Regionális Onkológiai Központ megvalósításához
98/2007. (VI. 14.) MÖK határozat: Egyes megyei fenntartású intézmények fejlesztésének előkészítése
99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat: A Megyei Önkormányzat Hivatala és egyes megyei fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása
100/2007. (VI. 14.) MÖK határozat: A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása
101/2007. (VI. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Esélyek Háza létrehozása feladat ellátási szerződés keretében a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesülettel
102/2007. (VI. 14.) MÖK határozat: Megújuló energiák ügyében EU-s országokkal megállapodás előkészítése
103/2007. (VI. 14.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. II. félévi munkatervének megállapítása
104/2007. (VI. 14.) MÖK határozat: Döntés alapítványok támogatásáról
105/2007. (VI. 14.) MÖK határozat: Hivatali gépjármű használatának engedélyezése a megyei közgyűlés elnöke részére
106/2007. (VI. 14.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) 
107/2007. (VI. 28.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 28-ai rendkívüli ülésének napirendjeiről
108/2007. (VI. 28.) MÖK határozat: Kovács Imréné megbízása a Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola igazgatójának
109/2007. (VI. 28.) MÖK határozat: Illés Lajos pályázatának tárgyalás nélküli elutasítása
110/2007. (VI. 28.) MÖK határozat: Kemény Éva megbízása az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának
111/2007. (VI. 28.) MÖK határozat: Veszprémi Petőfi Színház igazgatójának átmeneti megbízása
112/2007. (VI. 28.) MÖK határozat: Az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, Takács Pál közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
113/2007. (VI. 28.) MÖK határozat: Trosits Bernadett jelölése a Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanácsba
114/2007. (VI. 28.) MÖK határozat: Veszprém, Kossuth u. 10. szám alatti irodaház 5. emeleti ingatlanai használati jogának rendezéséről
115/2007. (VI. 28.) MÖK határozat: A balatonfűzfői ingatlanok használati jogának rendezéséről
116/2007. (VI. 28.) MÖK határozat: Közoktatási feladatok átvételéről
117/2007. (VI. 28.) MÖK határozat: A zirci Zeneiskola megszüntetéséről és beolvasztásáról a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe
118/2007. (VI. 28.) MÖK határozat: A várpalotai Zenevár Művészetoktatási Intézmény megszüntetéséről és beolvasztásáról a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe
119/2007. (VI. 28.) MÖK határozat: A balatonfüredi Nevelési Tanácsadó megszüntetéséről, és a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatba történő beolvasztásáról
120/2007. (VI. 28.) MÖK határozat: A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulás területén
121/2007. (VI. 28.) MÖK határozat: A tapolcai, és a sümegi Nevelési Tanácsadók fenntartói jogának átvételéről és az ajkai Nevelési Tanácsadó fenntartására kötött megállapodás meghosszabbításáról
122/2007. (VI. 28.) MÖK határozat: A pápai és a zirci pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának meghosszabbításáról
123/2007. (VI. 28.) MÖK határozat: A Megyei Önkormányzat fenntartásába kerülő közoktatási intézmények alapító okiratainak meghatározásáról
124/2007. (VI. 28.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház – Rendelőintézet Traumatológiai Műtőblokkja rekonstrukciójának a megvalósítására irányuló címzett állami támogatással megvalósult beruházásról
125/2007. (VI. 28.) MÖK határozat: Szakellátási feladat átvétele Sümeg Város Önkormányzatától
126/2007. (VI. 28.) MÖK határozat: A „Csolnoky Ferenc” Megyei Kórház-Rendelőintézet adósságállományának kezelésére rulírozó hitel felvételéről
127/2007. (VI. 28.) MÖK határozat: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda támogatására vonatkozó együttműködési megállapodás módosításának kezdeményezéséről
128/2007. (VI. 28.) MÖK határozat: Pályázat a létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséről
129/2007. (VI. 28.) MÖK határozat: Balatonvilágos település területszervezési kezdeményezésének véleményezéséről
130/2007. (VI. 28.) MÖK határozat: Döntés alapítványok támogatásáról
131/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 13-ai ülésének napirendjeiről
132/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: S. dr. Lackovits Emőke részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásáról
133/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Raffay Béla részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásáról
134/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Dr. Zöld János részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásáról
135/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Burján Ernő megválasztása a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság külső tagjának
136/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Egyetértés dr. S Perémi Ágota megbízásával a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatóhelyettesének
137/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Megállapodás jóváhagyásáról a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítóhelyének létesítésére vonatkozó, Zirc Város Önkormányzatával közösen benyújtandó pályázathoz
138/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Alapfokú művészetoktatási intézmények minősítési kérelméről
139/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatásáról
140/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Beszámoló jelentés a „Dáka Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona rekonstrukció és egyéb építési munkái” megnevezésű címzett támogatással megvalósuló beruházásról
141/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
142/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Döntés létszámcsökkentési pályázat benyújtásáról
143/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Lemondás létszámcsökkentési pályázat keretében igényelt összegről
144/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Létszámcsökkentés elrendeléséről a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél
145/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Beszámoló a „Várpalota, Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium vasipari tanműhelyének felújítása” CÉDE támogatással megvalósult beruházásról
146/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Hitelfelvétel a Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet adósságállományának a kezelésére
147/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet gazdasági helyzetének alakulásáról
148/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról
149/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Az Európai Információs Pont Kht. jogutód nélküli megszüntetéséről
150/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: A veszprémi Petőfi Színház további működtetéséről
151/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Kabóca Bábszínház társulási megállapodás felmondásáról
152/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Egyes megyei fenntartású intézmények alapító okiratának módosításáról
153/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet területén mikrohullámú adótorony létesítéséről
154/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Gic 157/1 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre kijelöléséről
155/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Vének 401/2 és 07/2 hrsz-ú ingatlanok hasznosításáról
156/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Balatonakali 0123/20 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
157/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: A megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak értékelése, az együttműködés tartalmi feladatainak meghatározásáról
158/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított közalapítványok 2006. évi tevékenységéről
159/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Intézkedés számvevői jelentésre a 2006. évi országgyűlési, valamint önkormányzati és nemzeti, etnikai kisebbségi képviselőválasztások lebonyolításához felhasznált pénzeszközök ellenőrzéséhez
160/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Megújuló és alternatív (ALTERnet) energiák meghonosításával foglalkozó hálózatba belépésről
161/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Tapolca, Ipar utcai belterületi gyűjtőút korszerűsítése PÖKK pályázatáról
162/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Állásfoglalás Veszprém megye monográfiájának szerkesztéséről
163/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Döntés alapítványok támogatásáról
164/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: A 48/2007. (IV. 19.) MÖK határozat 3. pontjának módosításáról
165/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: A 95/2007. (VI. 14.) MÖK határozat 4. pontjának módosításáról
166/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: A 124/2007. (VI. 28.) MÖK határozat 3. pontjának módosításáról
167/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
168/2007. (X. 10.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. október 10-ei rendkívüli ülésének napirendjeiről
169/2007. (X. 10.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátásáról
170/2007. (X. 10.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá történő alakításáról
171/2007. (X. 10.) MÖK határozat: A Balatontourist Zrt. részvények adásvételére vonatkozó szerződés módosításáról
172/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. november 8-ai ülésének napirendjeiről
173/2007. (XI. 8.) MÖK határozat: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról és az év végéig várható teljesítéséről
174/2007. (XI. 8.) MÖK határozat: A KIOP támogatással megvalósuló Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium fűtéskorszerűsítési munkáinak lezárásáról
175/2007. (XI. 8.) MÖK határozat: Pedagógiai szakszolgálati feladatellátás áttekintéséről
176/2007. (XI. 8.) MÖK határozat: A „Szemünk Fénye” program végrehajtásának értékeléséről, továbbfolytatásának lehetőségéről
177/2007. (XI. 8.) MÖK határozat: Beszámoló a Regionális Onkológiai Központ beruházásának helyzetéről
178/2007. (XI. 8.) MÖK határozat: A megyei önkormányzat aktuális pályázatokkal összefüggő intézményfejlesztési célkitűzéseiről
179/2007. (XI. 8.) MÖK határozat: Dr. Bolcsik Zoltán Veszprém megyei rendőr-főkapitánnyá történő kinevezésének véleményezéséről
180/2007. (XI. 8.) MÖK határozat: Hatástanulmányról a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézetének beolvasztása tárgyában
181/2007. (XI. 8.) MÖK határozat: Egyes szociális intézmények alapító okiratainak módosításáról
182/2007. (XI. 8.) MÖK határozat: Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár alapító okiratának módosításáról
183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat: A Veszprémi Petőfi Színház gazdálkodási szabályait rögzítő megállapodások módosításáról
184/2007. (XI. 8.) MÖK határozat: A gyermekvédelmi intézményrendszer átalakításáról, a pápateszéri, a Zirc-aklipusztai, az Ősi és a nyárádi  lakásotthonok megszüntetéséről
185/2007. (XI. 8.) MÖK határozat: Különlegeses gyermekotthon megépítésének támogatásáról saját tulajdonú ingatlanon
186/2007. (XI. 8.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásába átvett intézmények által ellátott feladatátvállalásáról szóló megállapodások módosításáról
187/2007. (XI. 8.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
188/2007. (XI. 8.) MÖK határozat: Megállapodás az Illetékhivatal épületének hasznosításából származó bevétel megosztásáráról
189/2007. (XI. 8.) MÖK határozat: Felterjesztésről a 8-as számú főközlekedési út gyorsforgalmi úttá történő fejlesztése ügyében
190/2007. (XI. 8.) MÖK határozat: Állásfoglalásról a komáromi Magyar Kultúra és Duna mente Múzeum ügyében
191/2007. (XI. 8.) MÖK határozat: Döntés alapítványok támogatásáról
192/2007. (XI.8.) MÖK határozat: A 11/2007. (II. 22.) MÖK határozat módosításáról
193/2007. (XI. 8.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
194/2007. (XI. 8.) MÖK határozat: Önkormányzati hatósági ügyben benyújtott fellebbezés elbírálásáról
195/2007. (XI. 8.) MÖK határozat: Önkormányzati hatósági ügyben benyújtott fellebbezés elbírálásáról
196/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. december 13-ai ülésének napirendjeiről
197/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: Hermann István megbízásáról a Veszprém Megyei Levéltár igazgatójának
198/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: Hegedűs Ildikó színházigazgatói állásra benyújtott pályázatának elutasításáról:
199/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: Bujtor István kinevezéséről a Veszprémi Petőfi Színház igazgatójának
200/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: Kovács Norbert delegálásáról a C-17-es program előkészítő bizottságába
201/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójáról
202/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: Beszámoló a kötvénykibocsátás eredményéről, valamint a kapcsolódó devizaügyletek hatásköreinek kijelöléséről
203/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: A Veszprém, Hóvirág u. 1. szám alatti, 5045 hrsz-ú ingatlan (volt gyermekkórház) hasznosításáról
204/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet gazdasági helyzetének alakulásáról
205/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet gazdasági társasággá alakításáról
206/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: Felterjesztésről az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásai igénybevételének rendjéről szóló T/4221. számú törvényjavaslat tárgyában
207/2007.(XII. 13.) MÖK határozat: Veszprém megye közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálatáról. 207/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete megtekinthető a (www.veszpremmegye.hu honlapon az Önkormányzat/Koncepciók menüben.)
208/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes közoktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról
209/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: Szakmai program jóváhagyásáról a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium fejlesztésére vonatkozó pályázatokra
210/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: Fenntartásra átvett intézmények fejlesztéséről a KDOP Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés pályázattal
211/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: Szakképzés-szervezési társulás létrehozásáról Pápa Város Önkormányzatával, TÁMOP pályázat benyújtásáról
212 /2007. (XII. 13.) MÖK határozat: Szakképzés-szervezési társulás létrehozásáról Várpalota Város Önkormányzatával, TÁMOP pályázat benyújtásáról
213 /2007. (XII. 13.) MÖK határozat: Térségi integrált szakképző központ létrehozásáról, TÁMOP pályázat benyújtásáról
214/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: Kabóca Bábszínház társulási megállapodás felmondásáról
215/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: Devecser város PÖKK pályázatának elbírálásáról
216/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: Badacsonytomaj város PÖKK pályázatának elbírálásáról
217/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: Ajka város PÖKK pályázatának elbírálásáról
218/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: Önerő biztosításáról az Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára
219/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
220/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2008. évi célok meghatározásáról
221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. évi munkatervének megállapításáról
222/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: Döntés alapítványok támogatásáról
223/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: A 149/2007. (IX. 13.) MÖK határozat módosításáról
224/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)