header1

2008 Tárgya
1/2008. (II. 21.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. február 21-ei ülésének napirendjeiről
2/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Egyetértés a Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatóhelyettesének megbízásával
3/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Zirci Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás létrehozása
4/2008. (II. 21.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata
5/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Kabóca Bábszínház megszüntető okiratának elfogadása
6/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Veszprém, Vár u. 12. szám alatti ingatlan elidegenítésre történő kijelölése
7/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Pályázat benyújtása működő lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának támogatására
8/2008. (II. 21.) MÖK határozat: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett pályázatok (TIOP 1.1.1 és TIOP 3.1.1) benyújtásának jóváhagyása
9/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium fűtéskorszerűsítése
10/2008. (II. 21.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézményekre vonatkozó közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv jóváhagyása
11/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Intézménygazdálkodási rendszer további működése
12/2008. (II. 21.) MÖK határozat: A megyei önkormányzat hivatala és egyes megyei fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása
13/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Két tanítási nyelvű osztály indítása a pápai Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskolában
14/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet gazdasági helyzetének alakulásáról
15/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Támogatás nyújtása Tapolca Város Önkormányzata részére a Kazinczy Ferenc Általános Iskola felújításához
16/2008. (II. 21.) MÖK határozat: A „Veszprém Megye Kultúrájáért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása
17/2008. (II. 21.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása
18/2008. (II. 21.) MÖK határozat: A Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány további működésével kapcsolatos döntés
19/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Zirc város önkormányzata által benyújtandó TIOP-2.1.3/07/1. pályázat támogatása
20/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Várpalota város önkormányzata által benyújtandó TIOP-2.1.3/07/1. pályázat támogatása
21/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Együttműködés kezdeményezése az energiapiac nyitásával kapcsolatos beszerzésekre
22/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Beszámoló a Megyei Területfejlesztési Tanács 2006-2007. évi munkájáról, a támogatott fejlesztésekről
23/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Beszámoló az Esélyek Háza működtetésének tapasztalatairól, javaslat a további működtetésre
24/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Beszámoló a megyei fenntartású középiskolák tanulói körében elvégzett szűrővizsgálat eredményéről
25/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Csatlakozás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állásfoglalásához a génmódosított termékek előállításával és forgalmazásával kapcsolatban
26/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Hivatali gépjármű használatának engedélyezése a megyei közgyűlés alelnöke részére
27/2008. (II. 21.) MÖK határozat: A Veszprém megyei fogyatékos személyek felülvizsgálatát végző Szakértői Bizottság tagjainak megbízása
28/2008. (II. 21.) MÖK határozat: A 184/2007. (XI. 8.) MÖK határozat módosítása
29/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
30/2008. (III. 27.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. március 27-ei ülésének napirendjeiről
31/2008. (III. 27.) MÖK határozat Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról, valamint Veszprém Megye Biztonságáért integrált társadalmi bűn- és baleset-megelőzési program 2007. évi megvalósításáról
32/2008. (III. 27.) MÖK határozat A 205/2007. (XII. 13.) MÖK határozattal elfogadott Ellátási szerződés módosításáról
33/2008. (III. 27.) MÖK határozat A megyei kórház feladatellátását biztosító ingó vagyon vagyonkezelésbe adása a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nek
34/2008. (III. 27.) MÖK határozat Tulajdonosi hozzájárulásról és pályázati önrész biztosításáról a sürgősségi betegellátás fejlesztéséhez a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézetben
35/2008. (III. 27.) MÖK határozat Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületével a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról
36/2008. (III. 27.) MÖK határozat Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületével a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról
37/2008. (III. 27.) MÖK határozat Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületével a Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról
38/2008. (III. 27.) MÖK határozat A szakképzés-szervezési társulások alapítói vagyon fedezetének biztosításáról
39/2008. (III. 27.) MÖK határozat Tiltakozásról az újabb iskolabezárások ellen
40/2008. (III. 27.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. létrehozásáról
41/2008. (III. 27.) MÖK határozat Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. létrehozásával kapcsolatos döntések meghozataláról
42/2008. (III. 27.) MÖK határozat Egyes megyei fenntartású intézmények vagyonelemeire vonatkozó használati jogának megvonásáról
43/2008. (III. 27.) MÖK határozat Egyes megyei fenntartású intézmények vagyonelemeinek vagyonkezelésbe adásáról
44/2008. (III. 27.) MÖK határozat Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséről
45/2008. (III. 27.) MÖK határozat Pályázati önrész megemeléséről a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázatához
46/2008. (III. 27.) MÖK határozat Konzorciumi tagságról a Mária Út, mint kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat kialakítása című KDROP pályázat benyújtásához, illetve megvalósításához
47/2008. (III. 27.) MÖK határozat A „Veszprém Megye Kultúrájáért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
48/2008. (IV. 24.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. április 24-ei ülésének napirendjeiről
49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat: Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének
50/2008. (IV. 24.) MÖK határozat: A megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének tiszteletdíjáról
51/2008. (IV. 24.) MÖK határozat: Az Ügyrendi Bizottság összetételének változásáról
52/2008. (IV. 24.) MÖK határozat: Az Egészségügyi Bizottság összetételének változásáról
53/2008. (IV. 24.) MÖK határozat: A Város-Megye Egyeztető Bizottság összetételének változásáról
54/2008. (IV. 24.) MÖK határozat: Pálmann Judit megbízásáról az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatójának
55/2008. (IV. 24.) MÖK határozat: Lemondás a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által orvosi gép-műszer beszerzésre biztosított fel nem használt előirányzatról
56/2008. (IV. 24.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. alaptőke emeléséről, valamint az Alapszabály módosításáról
57/2008. (IV. 24.) MÖK határozat: Döntés a 2008. évi költségvetésben meghatározott „kommunikációs kapcsolatok” előirányzat felhasználásáról
58/2008. (IV. 24.) MÖK határozat: A „Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája” elnevezésű költségvetési szerv alapításáról
59/2008. (IV. 24.) MÖK határozat: Egyes megyei fenntartású intézmények gazdálkodási jogkörének megváltoztatásáról
60/2008. (IV. 24.) MÖK határozat: Az integrált gazdálkodási rendszer továbbfejlesztéséről a Pápa környéki intézmények vonatkozásában
61/2008. (IV. 24.) MÖK határozat: Létszámcsökkentés elrendelése a Veszprémi Petőfi Színháznál
62/2008. (IV. 24.) MÖK határozat: Kezdeményezésről a pedagógiai szakmai szolgáltatás más formában történő ellátásának megvizsgálására
63/2008. (IV. 24.) MÖK határozat: Tájékoztató a megyei önkormányzat, a megyei önkormányzat hivatala, valamint a megyei önkormányzat intézményei 2007. évi közbeszerzéseiről
64/2008. (IV. 24.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentéséről
65/2008. (IV. 24.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. végelszámolásával kapcsolatos döntésekről
66/2008. (IV. 24.) MÖK határozat: Felterjesztésről a Magyar Köztársaság miniszterelnökéhez kormányhatározat módosítása tárgyában
67/2008. (IV. 24.) MÖK határozat: Döntés alapítványok támogatásáról
68/2008. (IV. 24.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) 
69/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 12-ei ülésének napirendjeiről
70/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Pintér Ágnes pályázatának tárgyalás nélküli elutasításáról
71/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Dénes Erzsébet Gyopár megbízásáról a Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája igazgatójának
72/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Varga Tiborné megbízásáról a Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatójának
73/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Kész Zoltán pályázatának tárgyalás nélküli elutasításáról
74/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Kovácsné Fodor Veronika megbízásáról a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium igazgatójának
75/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium igazgatója, Czuczor Sándor közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről
76/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Kéri Katalin pályázatának tárgyalás nélküli elutasításáról
77/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Sándor Mátyás megbízásáról a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatójának
78/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Szirmainé Vinkelmann Amália megbízásáról a Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatójának
79/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: A Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vezetői megbízásának véleményezéséről
80/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Dr. Medgyasszay Balázs megbízásáról a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete vezetői feladatainak ellátásával
81/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: A Tüskeváron épülő mentőállomás beruházási költségeihez nyújtandó támogatás módosításáról
82/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Zrt. tőkeemeléséről
83/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére beadott pályázatok saját forrásának biztosításáról
84/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: A balatonfűzfői Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium átalakítás-bővítésére pályázat benyújtásáról
85/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Javaslat a pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok további ellátására
86/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: A Bezeredj Kastélyterápia Alapítvánnyal speciális otthoni férőhely biztosítására kötött ellátási szerződés módosításáról
87/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Javaslat az ajkai Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium integrációjára
88/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola eltérő tantervű tagozatának fenntartására vonatkozó társulási megállapodás megszüntetéséről
89/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóinak támogatásáról
90/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: A Veszprém megyében működő önkormányzati, valamint minisztériumi fenntartású kórházak integrációjának előkészítéséről
91/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Megállapodásról a Veszprém Megyei Önkormányzat és Tapolca Város Önkormányzata között a területi ellátási kötelezettség módosítására belgyógyászati fekvőbeteg-ellátás vonatkozásában
92/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: A Megyei Önkormányzat Hivatala és egyes megyei fenntartású  intézmények alapító okiratának módosításáról
93/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Egyetértésről a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház–Rendelőintézet 2008. évi költségvetésének módosításával
94/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Egyes megyei fenntartású intézményeknél létszámcsökkentés elrendeléséről
95/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséréről
96/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Finanszírozási megállapodásról Tapolca Város Önkormányzatával a Széchenyi István Szakképző Iskola működtetése tárgyában
97/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Beszámoló a megyei önkormányzat által alapított közalapítványok 2007. évi tevékenységéről
98/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
99/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Belső ellenőrzési kézikönyvének és Stratégiai tervének módosítása jóváhagyásáról
100/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Intézkedési Tervről a Veszprém Megyei Önkormányzatnál a közbeszerzési rendszer működésének ellenőrzéséről szóló számvevői jelentéshez
101/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Beszámoló az egyes megyei fenntartású intézményeknél fűtés- és melegvíz-szolgáltatás vásárlásával kapcsolatban tett intézkedésekről
102/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Pályázati önrész biztosításáról lakásotthonok korszerűsítésére vonatkozó TIOP 3.4.2-08/1 számú pályázathoz
103/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Pályázati önrész biztosításáról a peremartongyártelepi Idősek Otthona korszerűsítésére vonatkozó TIOP 3.4.2-08/1 számú pályázathoz
104/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Zirc Város Önkormányzatának Pályázati Önerő Kiegészítő Keret pályázatáról
105/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Döntés folyószámla-hitelkeret szerződés meghosszabbításáról
106/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Döntés alapítványok támogatásáról
107/2008. (VI. 12.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
108/2008. (VII. 15.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. július 15-ei rendkívüli ülésének napirendjeiről
109/2008. (VII. 15.) MÖK határozat: Lukács Judit pályázatának elutasításáról
110/2008. (VII. 15.) MÖK határozat: Szalay Tibor megbízásáról a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának
111/2008. (VII. 15.) MÖK határozat: Az ajkai Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összevonásáról
112/2008. (VII. 15.) MÖK határozat: Csopak Község Önkormányzata „Intelligens strand” tárgyú pályázatának támogatásáról
113/2008. (VII. 15.) MÖK határozat: Tapolca Város Önkormányzata „Belváros értékmegőrző rehabilitációja” tárgyú pályázatának támogatásáról
114/2008. (VII. 15.) MÖK határozat: A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás „Járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben” tárgyú pályázatának támogatásáról
115/2008. (VII. 15.) MÖK határozat: Sümeg Város Önkormányzata a „84-es és 7324-es számú utak csomópontjának körforgalmú átépítése” tárgyú pályázatának támogatásáról
116/2008. (VII. 15.) MÖK határozat: A Kapolcsi Bűvészeti Napok kulturális fesztivál támogatásáról
117/2008. (VII. 15.) MÖK határozat: Az MKB Veszprém KC kézilabda csapat rendezvényének támogatásáról
118/2008. (VII. 15.) MÖK határozat: A Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács 18; 19; 20; 21; 22; 23/2008. (VI. 25.) számú határozatainak jóváhagyásáról
119/2008. (VII. 15.) MÖK határozat: Vélemény az ajkai Magyar Imre Kórház által benyújtandó TIOP-2.2.2/078/2F pályázatról
120/2008. (VII. 15.) MÖK határozat: Önkormányzati hatósági ügyben fellebbezés elbírálásáról
121/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-ai ülésének napirendjeiről
122/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Dr. Liszi János részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozásáról
123/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Az MKB Veszprém KC részére Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása
124/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Horváth Viola megbízása a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet igazgatójának
125/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Egyetértés az Eötvös Károly Megyei Könyvtár szakmai igazgatóhelyettesének megbízásával
126/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Egyetértés a Veszprém Megyei Levéltár szakmai igazgatóhelyettesének megbízásával
127/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Egyetértés a Veszprém Megyei Levéltár Pápai Levéltára vezetőjének megbízásával
128/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: A Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vezetői megbízásának véleményezése
129/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Dr. Huller Gyula megválasztása a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság külső tagjának
130/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál alapító okirat módosításáról
131/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Egyes megyei fenntartású közoktatási intézményeknél létszámcsökkentés elrendeléséről
132/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
133/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséről
134/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Levéltár létszámcsökkentéséből eredő pályázati összegről való lemondásról
135/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata és a Veszprém Megyei Önkormányzat 2008-2013. évekre vonatkozó Fogyatékosügyi Programjáról
136/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Beszámoló a dákai „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona címzett támogatással megvalósult rekonstrukciójáról
137/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: A 26/2004. (IV. 22.) MÖK határozat visszavonásáról
138/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények középtávú feladatarányos finanszírozási elveinek meghatározásáról
139/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben a középtávú feladatarányos finanszírozás bevezetése érdekében szükséges intézkedések megtételéről
140/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Hozzájárulásról az Eötvös Károly Megyei Könyvtár által benyújtandó pályázatokhoz
141/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Kötelezettségvállalásról az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban a szolgáltatások fenntartásáról és üzemeltetéséről
142/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Kötelezettségvállalásról az Eötvös Károly Megyei Könyvtár elhelyezésére szolgáló ingatlannal kapcsolatban
143/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár részére pályázatírói költségek, valamint nyertes pályázat esetén a szolgáltatási díj biztosításáról
144/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Hozzájárulásról az Európai Információs Pont/Europe Direct működtetésére vonatkozó pályázat benyújtásához
145/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett pályázat (TÁMOP-3.1.6/08/2) benyújtásának jóváhagyásáról
146/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Az intézménygazdálkodási rendszer további működtetésére vonatkozó javaslatról
147/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: A 43/2008. (III. 27.) sz. határozat visszavonásáról
148/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Ingyenes vagyonkezelői jog biztosításáról a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. részére
149/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Koncessziós jog biztosításáról a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. részére
150/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Az RFV ESCO Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő szindikátusi megállapodás jóváhagyásáról
151/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött bérleti szerződés módosításáról
152/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-be ingó eszközök apportálásáról
153/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-ben lévő önkormányzati tulajdonú ingó eszközök értékcsökkenés visszapótlási kötelezettségének elengedéséről
154/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Gic, Petőfi Sándor u. 5. szám alatti ingatlan elidegenítésre kijelöléséről
155/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Gic 157/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésének előkészítésével kapcsolatos döntésekről
156/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Megállapodásról a Veszprém Megyei Önkormányzat és Tapolca Város Önkormányzata között a sebészeti területi ellátási kötelezettség átengedése vonatkozásában
157/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosításáról
158/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepciójának véleményezéséről
159/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Javaslat együttműködési megállapodás elfogadásáról a tajvani Kínai Köztársaság Taoyuan Megye Kormányzatával
160/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: A Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztős Speciális Szakiskola és Kollégium iskolaorvosi részfeladatának átadásáról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
161/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Az Országos Mentőszolgálattal kötött stratégiai megállapodás keretében nyújtandó támogatásról a zirci mentőállomás beruházási költségeihez
162/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Az Országos Mentőszolgálattal kötött stratégiai megállapodás keretében nyújtandó támogatásról a tapolcai mentőállomás beruházási költségeihez
163/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Visegrádi Országok Régióinak V. Fórumán elfogadott Visegrádi nyilatkozat támogatásáról
164/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Döntés alapítványok támogatásáról
165/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: A Lóczy Lajos Alapítvány támogatásáról
166/2008. (IX. 18.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
167/2008. (XI. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-ai ülésének napirendjeiről
168/2008. (XI. 13.) MÖK határozat: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi és az év végéig várható teljesítéséről
169/2008. (XI. 13.) MÖK határozat: Az új különleges gyermekotthon (csecsemőotthon) integrálásáról a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz
170/2008. (XI. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
171/2008. (XI. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala és egyes megyei fenntartású intézmények alapító okiratának módosításáról
172/2008. (XI. 13.) MÖK határozat: Egyes megyei fenntartású intézményeknél létszámcsökkentés elrendeléséről
173/2008. (XI. 13.) MÖK határozat: Felterjesztésről a szociális és munkaügyi miniszterhez a gyermekvédelmi gondoskodás alatt élő speciális szükségletű gyermekek ellátásának feltételeit megszabó jogszabályok módosítása tárgyában
174/2008. (XI. 13.) MÖK határozat: Ellátási szerződés megkötéséről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával a gyermekvédelmi szakellátás vonatkozásában
175/2008. (XI. 13.) MÖK határozat: Vélemény a Zirc Városi Önkormányzat által benyújtandó TIOP 2.1.3/08/1. pályázat szakmai programjáról
176/2008. (XI. 13.) MÖK határozat: „Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány” új kuratóriumi tagjainak és felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról
177/2008. (XI. 13.) MÖK határozat: „Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért” Közalapítvány új kuratóriumi tagjának megválasztásáról
178/2008. (XI. 13.) MÖK határozat: „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány új kuratóriumi elnökének megválasztásáról, valamint az új kuratóriumi tagok megválasztásának tudomásulvételéről
179/2008. (XI. 13.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Gyermek-és Ifjúsági Közalapítvány új felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról
180/2008. (XI. 13.) MÖK határozat: „Veszprém Megye Kultúrájáért” Közalapítvány új kuratóriumi tagjának megválasztásáról
181/2008. (XI. 13.) MÖK határozat: A Veszprémi Petőfi Színház egyesület létrehozásában történő részvételéhez fenntartói hozzájárulásról
182/2008. (XI. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. végelszámolásával kapcsolatos döntésekről
183/2008. (XI. 13.) MÖK határozat: Balatonfüred és Tapolca vívósport támogatásáról
184/2008. (XI. 13.) MÖK határozat: Tájékoztatás a Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság tevékenységéről, a Bizottságban Veszprém megyét képviselő tagok munkájáról
185/2008. (XI. 13.) MÖK határozat: Döntés alapítványok támogatásáról
186/2008. (XI. 13.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
187/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. december 4-ei ülésének napirendjeiről
188/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: Boros Dénes megválasztásáról a gazdasági kapcsolatok tanácsnokának
189/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: Lévai József megválasztásáról a Gazdasági és Területrendezési Bizottság új tagjának
190/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: Barthos Gábor megválasztásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság új külső tagjának
191/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójáról
192/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: A TIOP 1.2.2./08/01. kódszámú „Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási- és képzési szerepének infrastrukturális erősítése” című pályázat benyújtásáról
193/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: Kötelezettségvállalásról a TIOP 1.2.2./08/01 kódszámú pályázat által támogatott szolgáltatások fenntartásáért a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságnál
194/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: A TIOP 1.2.2./08/01 kódszámú pályázat szakértői költségeinek biztosításáról
195/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2009-2010. évekre vonatkozó Operatív Programjáról
196/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: Beszámoló az egészségügyi ellátórendszer megyei integrációjának helyzetéről, valamint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzleti tervéről
197/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: Vélemény Várpalota Város Önkormányzata által benyújtandó TIOP 2.1.3/08/1 pályázat szakmai programjáról
198/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/2) benyújtásának jóváhagyásáról
199/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: Hozzájárulásról az Eötvös Károly Megyei Könyvtár által benyújtandó TÁMOP pályázathoz
200/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: Kötelezettségvállalásról a TÁMOP 3.2.4./08/01 kódszámú pályázat által támogatott szolgáltatások fenntartására az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban
201/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár pályázati költségeinek biztosításáról
202/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat részvételéről az Európai Unió „Kulturális Örökség Hálózat” Interreg IV/C 2007-2013 projectjében
203/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: Beszámoló a mosodakorszerűsítések helyzetéről, a feladatra rendelkezésre álló hitel felhasználásáról
204/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: Feladatellátási szerződésről az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesülettel
205/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: Beszámoló a megyei intézmények „kincstári” típusú gazdálkodásának tapasztalatairól
206/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: Felterjesztésről a 8-as számú főközlekedési út márkói elkerülő szakaszának ügyében
207/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: Beszámoló a 2007-2008. évi akciótervek keretében benyújtott MÖK pályázatok helyzetéről
208/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. által végzett fűtéskorszerűsítési beruházások műszaki kivitelezése során felmerült változások miatt a vagyonkezelési, valamint hőszolgáltatási szerződések módosításáról
209/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. által végzett fűtéskorszerűsítési beruházások műszaki kivitelezése során felmerült változások miatt a szindikátusi megállapodás módosításáról
210/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat részvételéről a „Pannon” Tudományok Közhasznú Egyesületben
211/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: A „Veszprém megye közoktatásáért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
212/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. évi munkatervének megállapításáról
213/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2009. évi célok meghatározásáról
214/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: Döntés alapítvány támogatásáról
215/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: A „Dáka Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona rekonstrukciója és egyéb építési munkái” címzett támogatással megvalósult beruházás támogatási összegének egy részéről történő lemondásról
216/2008. (XII. 4.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)